Startup

Lena Ek - juristen som blev mäktig energipolitiker

Lena Ek, EU-parlamentets förhandlare i energi- och klimatfrågor. Foto: Magnus Fond
Lena Ek, EU-parlamentets förhandlare i energi- och klimatfrågor. Foto: Magnus Fond
Lena Ek
Lena Ek

Lena Ek är centerns kvinna i EU-parlamentet. Där slåss hon för förnyelsebara drivmedel och för de svenska etanolbilarnas framtid. Det renderar henne en sjätte plats på Ny Tekniks makthavarlista.

Publicerad

I Bryssel väjer hon inte för något. Inte ens för att kritisera Tysklands förbundskansler Angela Merkel för oacceptabel handläggning av den rysk-tyska gasledningen i Östersjön.

Men så har hon också motorsågskörkort. Och det har inte Angela Merkel.

I Bryssel är hon en profil som förra året fick utmärkelsen EU:s mest värdefulla politiker för sitt arbete inom EU-parlamentets energiutskott.

Hon lämnade juridiken för snart 15 år sedan för att bli politiker. Hon har juristexamen från Lund, hon har forskat i internationell rätt och varit en populär föreläsare i folkrätt vid juridiska faktulteten i Lund.

Sedan blev det politik för hela slanten - kommunalråd, landstingsledamot, ordförande för centerkvinnorna, riksdagskvinna, ledamot i partistyrelsens verkställande utskott .

Och hennes politiska ambition tog henne hela vägen till EU-parlamentet i Bryssel 2004.

Är du förvånad över att Ny Teknik placerar dig högt på listan över de mest inflytelserika personerna i Energisverige?

– Nej, inte alls! Jättekul, faktiskt.

Har du makt över energipolitiken?

– I högsta grad. De stora gränsöverskridande besluten tas i Bryssel. EU-parlamentet har halva makten över energi- och klimatfrågorna och jag är en av dem som förhandlar för parlamentets räkning med ministerrådet. Den som förhandlar har ett enormt inflytande.

Varför har du fått sådan framträdande roll?

– Jag blev uppmärksammad när jag förhandlade om det så kallade kemikalieinitiativet. Jag har lätt för lagtexter och jag har visat att jag kan förhandla. Dessutom är jag genuint intresserad av grön teknik och miljö.

Vad står närmast på dagordningen för din del i EU-parlamentet?

- De fyra lagstiftningarna som ska ingå i EU:s klimatpaket. Det är koldioxidfrågan för kolkraftverken, det är förnybara bränslen, klimatbördans fördelning mellan medlemsländerna och en ny period för handel med utsläppsrätter.

Vilka är de viktigaste frågorna för Sverige när det gäller energi.

- Det är min övertygelse att vi står mitt i en ingenjörsrevolution – en enorm industriell förändring som följer med klimatdebatten och den finansiella krisen. Efter ekonomisk kris följer alltid ett teknikskifte. Vi måste positionera svensk industri så att vi drar nytta av den nya marknad som uppstår.

Ska vi bygga ut kärnkraften i Sverige för att säkra klimatneutralitet?

- Nej det behövs inte. Sverige kommer ändå att ha ett grönt elöverskott som vi kan exportera. För övrigt är det för sent att investera i kärnkraft nu. Bättre att satsa på grön energi-teknik och klartecken för etanol som fordonsbränsle i hela EU.

Vad tycker du om USA-ambassadören Michael Wood och hans cleantech-lista?

- Det är inget fel på Michael Wood som person, men uppmärksamheten kring hans lista blir att svensk teknik hamnar någon annan stans. Den möda vi lagt ned här kommer att bli produktion någon annan stans.

Vad tycker om Vattenfallchefens placering i topp på Ny Tekniks energilista?

- Det är inget fel på Josefsson heller, men Vattenfall och de andra kolkraftbolagen i Europa måste börja ta ansvar för sina egna miljöproblem. Kol måste finnas i energimixen för lång tid framöver och vi måste börja investera i ny teknik.

- Nu kan det bli så att EU bidrar till att det byggs 12 demonstrationsanläggningar för koldioxidinfångning, men sedan blir det inte mer skattepengar. Om industrin därefter inte är beredd att satsa egna pengar – ja då är de på fel sida spelplanen.

Du är känd för att ha tagit ”motorsågskörkort”. Vad är det för något?

- Det är en tuff kurs som bland annat går ut på att lära sig fälla ett träd prick där man vill att det ska falla – rakt på pinnen. Och det kan jag, säger Lena Ek till Ny Teknik.