Digitalisering

Fördubblat antal bedrägerier på nätet

Bedrägerier på internet ökar, det tror företrädare för Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen och Brottsförebyggande rådet. Men fortfarande saknas statistik som stödjer detta. Följden blir att satsningar på åtgärder kan hindras.

Publicerad
Brottsförebyggande rådet, Brå, som samordnar all statistik kring anmälningar av brott, tror att internetbedrägerier tillsammans med blufffakturor står för den största ökningen när det gäller brott som klassificeras som övriga bedrägerier. 1994 gjordes 21 553 anmälningar inom kategorin och 2003 mer än dubblerades anmälningarna till 44 770.
 
Internetbedrägerier finns även inom kategorin kontokortsbrott, som också mer än fördubblats på tio år.
 
- Det är ett problem att vi inte kan se exakt vilka typer av bedrägerier som ökat mest, vi kan bara uppskatta. Men fenomenet är väldigt viktigt att följa. Dagens system för kategorisering av brott är gammalmodigt, säger Gabriella Bremberg, chef för statistikenheten på Brå.
 
Men ett nytt system är på gång. Brotten kommer då att preciseras ytterligare och internetbedrägerier ska troligtvis även kunna särskiljas. Men det lär ta lång tid innan systemet är igång. För ett år sedan då Ny Teknik talade med Brå sa myndigheten att systemet skulle vara på plats 2006. Nu tror Gabriella Bremberg att systemet blir färdigt tidigast 2007.
 
Lena Bolming, som förvaltar datasystemet för anmälningar på Rikspolisstyrelsen, ser flera fördelar med att ta fram ett nytt system.
 
- Efterfrågan på mer specificerad brottsstatistik är stor. Först då skulle vi kunna se vilka brott som vi bör lägga extra åtgärder på och även se om åtgärderna får någon effekt, säger hon.
 
Enligt Stefan Kronqvist, chef på Rikskriminalpolisens it-brottsrotel, har antalet anmälningar ökat på sex år från 300 till 700 förra året. Där ingår alla brott som gjorts på nätet, till exempel ekobrott, barnpornografi, upphovsrättsbrott, intrång, företagsspioneri och bedrägerier.
 
- Vi önskar att vi hade ett bättre system redan nu. Det är svårt för oss att särskilja toppar och nedgångar, även om vi har en stark känsla av att internetbedrägerierna ökar, säger han.
 
It-brott är generellt svåra att utreda. Bland annat kan det vara svårt att få tillräcklig information om den som begått ett brott. För att få reda på vem som har en viss ip-adress måste polisen begära ut abonnentuppgifter från teleoperatören. Men uppgifter lämnas bara ut om polisen kan visa att brottet man utreder leder till annan följd än böter, exempelvis fängelse eller samhällstjänst.
 
- När det gäller bedrägerier är det generellt säljföretagen som får stå för förlusten och kunden slipper ofta att betala, säger Stefan Kronqvist.