Innovation

Brillorna låter dig uppleva känslan av att bli berörd

Forskare inom neurovetenskap har tagit klivet mot ”4d”. Deras brillor låter bäraren uppleva känslan av att bli berörd av föremål i filmer och tv-spel.

Publicerad

Vid University of California har man drivit ett forskningsprojekt kring perception och neuromekanismer vid ”multisensor-integration”. I studien har neuroforskare kartlagt de delar av hjärnan som kopplar samman syn och beröring av ett annalkande objekt.

I studien tittade forskarna på hur personer synkroniserar intrycken av en boll som far mot deras ansikte, i virtuell verklighet, samordnat med att den aktuella sidan av ansiktet utsattes för en luftstöt. Över tid flyttades bollen så att försökspersonen upplevde att luftstöten kom ur synk.

Men forskarna noterade att hjärnan korrigerade för mindre felaktigheter. När det skiljde 800-1000 millisekunder så upplevde försökspersonerna att bollen och ”beröringen” var synkroniserade – men de uppgav att det snarare kändes som att bollen hade susat förbi nära deras ansikte och skapat ett vinddrag. 

Forskarna mätte hjärnaktiviteten med funktionell magnetresonanstomografi (fMRT). De ville se skillnader mellan uteslutande taktil stimuli respektive ren vr – samt mellan vr och luftstöt samordnat. Vid den senare kombinationen syntes en mycket starkare reaktion i ett dussintal av hjärnans områden, jämfört med endast vindpust eller uteslutande vr.

Starkast blev reaktionen när de två synkades så att försökspersonen ”upplevde vinddraget” – och nu har forskningsresultaten använts för att utveckla ett par 4d-brillor. De sägs utstråla ”multisensoreffekter nära ansiktet”, som upplevs som beröring. Glasögonen ska kunna synkas med det du ser på film, upplever i vr eller andra tv-spel. De ska till och med kunna förstärka upplevelsen av musik.