Opinion

Berättelser gör svåra val enklare

Susanna Baltscheffsky, Ny Tekniks chefredaktör. Foto: Jörgen Appelgren
Susanna Baltscheffsky, Ny Tekniks chefredaktör. Foto: Jörgen Appelgren

LEDARE. Stora förändringar i vår livsstil är svåra att leva sig in i. Men nya metoder kan göra det lättare att ta ställning till de förändringar som krävs.

Publicerad

För tre år sedan satte Energimyndigheten på eget initiativ i gång ett arbete om Sveriges framtida energisystem, om för- och nackdelar med olika val av energislag. Ämnet väcker ofta känslor och starka åsikter, och det är olyckligt när det handlar om så viktiga val.

För att komma förbi den typen av låsningar så valde Energimyndigheten att arbeta med scenarier. Resultatet blev berättelser om fyra olika samhällen i rapporten ”Fyra framtider. Energisystemet efter 2020”.

Berättelserna spetsar till konsekvenserna av de olika valen. Om högsta prioritet är en säker tillgång till låga elpriser så utvecklas förstås ett helt annat samhälle än om den politiska riktningen är att underlätta för dem som vill producera el själva.

För mig är inget av scenarierna hundra procent bra. Eller dåligt. Och varför känner jag att ”industriscenariet” har så låg innovationskraft? Och att ”entreprenörsscenariet” känns rörigt och svårplanerat?

Det finns en poäng med berättelser om framtiden, som omväxling till staplar och extrapolerade kurvor.

En annan metod att hantera framtiden beskriver Ny Tekniks reporter Linda Nohrstedt, som har besökt ett ”living lab” – ett fyravåningshus där lägenheterna är utrustade med morgondagens energi- och resurssnåla lösningar. Studenter flyttar in, och hur de använder tekniken undersöks i realtid av forskare. Går de till exempel med på att vädra kläderna i husets friluftsgarderob och tvätta mindre ofta?

Ett annat living lab-projekt, som KTH-forskare höll i för några år sedan, var att tre barnfamiljer levde utan egen bil under ett år. Lite oväntat tyckte alla tre familjer att det var överraskande lätt att leva bilfritt.

De livsstilsförändringar vi behöver göra för att leva mer hållbart känns minst sagt jobbiga. Men det är lättare när man får hjälp att spana in i framtiden.