Övriga nyheter

Avancerad radar kan upptäcka Estoniadykare

Finsk radar kan ha svårt att upptäcka mindre gummifartyg vid Estonias vrakplats. Men teknik som ska kunna göra det är på väg.

Publicerad

Enligt författaren Anders Jallai förekommer det dykningar på Estonias vrak i Östersjön, trots reglerna om gravfrid.

För att övervaka att inga kränkningar görs av Estonia använder finska sjöbevakningen övervakning via radar. Den närmaste radarstationen ligger på finska Utö, 4, 5 mil från vrakplatsen.

Anders Jallai och dykexperter hävdar emellertid att sportdykare genom att använda mindre gummibåtar eller ribbåtar, som syns dåligt på radar, kan undgå upptäckt.

Sami Järvenpää, chef för Åbodistriktet inom den finska sjöbevakningen, vill inte avslöja något om landets radarförmåga.

– Våra radarstationers kapacitet är känslig information, uppger han.

Enligt källor inom svenska Kustbevakningen är det en fråga om väder. I klart och fint väder utan vind kan radarstationerna detektera ribbåtar – men inte vid grov sjö och regn. Då försvinner de små gummifartygens radarreflekterande yta i radarreflexerna från vågorna, vilket benämns klotter.

Men bättre övervakningsteknik är på väg, enligt Staffan Gadd, sensorforskare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i Linköping.

– Med hjälp av mer avancerad radarteknik vill man kunna ta hand om och hitta sådana här små båtar med låga signaturer, säger han.

Det är samtidigt svårt. Den reflekterande ytan på en ribbåt uppgår till cirka en kvadratmeter, den är lika liten som en människas, enligt Staffan Gadd.

För att urskilja småbåtarna från radarbilden som vågorna ger arbetar forskarna med dopplerteknik, som mäter hastigheten på radarreflexerna.

– Det är bara med mycket modern dopplerradar, som kan mäta mycket små hastighetsskillnader, som det blir möjligt, säger han.

Såväl i Sydafrika som i USA forskar man på området. Myndigheterna vill bland annat ha bättre möjligheter till sjöräddning och dessutom snabbt kunna upptäcka fartyg med flyktingar och småbåtar som pirater brukar använda.

Från radarstationer på land är det ändå komplicerat att blicka ut över havsområden långt borta. Försök görs nu, främst i militära sammanhang, att utrusta obemannade plan med tekniken. De kan antingen rekognoseringsflyga eller hänga över och bevaka havsområden.