Karriär

Kvinnliga uppfinnare ska ut i ljuset

Publicerad
Nutek startar under 1999 en satning på de kvinnliga uppfinnarna. Inga Lill Stjerndahl på Nutek har utsetts till projektledare för projektet Kvinnor och Innovationer och i veckan gav Nutek ut en bok med titeln Kvinnliga uppfinnare, skriven av Margareta Jonason.
 
Bara några få procent av alla inlämnade patentansökningar kommer från kvinnor men de blir allt fler. 1990 var 47 kvinnor medlemmar i Svenska uppfinnareföreningen, Suf, i oktober 1998 hade Suf drygt 280 kvinnliga medlemmar. Och andelen fortsätter att öka.
 
Nutek har också lagt ut uppdraget att reda ut varför Finn upp, uppfinnartävlingen på högstadiet där Ny Teknik är medarrangör, lockar så många flickor. Drygt hälften av deltagarna har varit flickor de senaste två omgångarna, 1994 och 1997.
 
Även Stiftelsen Innovationscentrum satsar på kvinnorna. I tre år ska 2,5 miljoner kronor årligen fördelas till olika satsningar.
 
Mer information www.nutek.se