Hållbar industri

Biotechbolaget ”skrämmer bort” havstulpaner – får stororder

Team Calypso, ett 183 meter långt tankfartyg på 46 000 dödviktston, får skrovet målat med Selektope-baserad anti-foulingfärg. Foto: I-Tech
Team Calypso, ett 183 meter långt tankfartyg på 46 000 dödviktston, får skrovet målat med Selektope-baserad anti-foulingfärg. Foto: I-Tech
Ett fartyg som gått i kusttrafik runt Japan i ett års tid, med en ruta på skrovet målad med Selektopefärg och resten målat med vanlig kopparbaserad anti-foulingfärg. Foto: I-Tech
Ett fartyg som gått i kusttrafik runt Japan i ett års tid, med en ruta på skrovet målad med Selektopefärg och resten målat med vanlig kopparbaserad anti-foulingfärg. Foto: I-Tech
I-Techs vd Philip Chaabane beskriver Selektopes påverkan som helt unik jämfört med traditionella påväxthindrande system för fartyg. Foto: I-Tech
I-Techs vd Philip Chaabane beskriver Selektopes påverkan som helt unik jämfört med traditionella påväxthindrande system för fartyg. Foto: I-Tech

Mölndalsbaserade I-Tech har fått sin hittills största order på Selektope, en färgtillsats som ”skrämmer bort” havstulpaner från fartyg istället för att döda dem. Beställningen kommer från japanska CMP, ett av världens största kemibolag med inriktning på marinbranschen.

Publicerad

Havstulpaner är en sorts kräftdjur som gärna bosätter sig på båtskrov, där de bygger ett skyddande skal av kalk. Traditionellt används giftiga så kallade anti-foulingfärger för att hindra eller fördröja påväxten, men dessa har negativa effekter på den marina miljön.

Nu har I-Tech fått en order på Selektope, en patenterad ingrediensteknologi till anti-foulingfärg, uppgående till 57 miljoner kronor. Det är I-Techs största order hittills, och beställare är det japanska kemibolaget Chugoku Marine Parts (CMP).

I-Techs vd Philip Chaabane beskriver Selektopes påverkan som helt unik jämfört med traditionella påväxthindrande system för fartyg.

– Selektope är en organisk molekyl med aktiv verkan specifikt mot havstulpaner. Den är inte dödande utan triggar ett flyktbeteende hos larverna, så att de simmar vidare istället för att sätta sig fast på skrovet. Och eftersom verkansmekanismen är så specifik, så är den också väldigt effektiv, säger Philip Chaabane.

CMP använder Selektope i en rad olika anti-foulingfärger.

– I händerna på sofistikerade kemiingenjörer, och kombinerat med deras egna produkter, har man fått fram egenskaper som boostar effekten hos kopparbaserade färger. Men de har också fått fram en kopparfri produkt som påvisat högre effekt än färger med kopparoxid, säger Philip Chaabane.

Havstulpaner ökar bränsleförbrukningen med 40 procent

Han uppger att den stora ordern från CMP är betydelsefull för I-Tech av flera skäl.

– Genom det här kan vi räkna med en fin tillväxt 2020. Men det innebär också en bekräftelse på att färgsystemen levererar ett enastående kunderbjudande. Vi tillhandahåller besparingar i form av både bränsle och emissioner för rederierna, säger Philip Chaabane.

I-Tech uppger att kombinationen av Selektope och kundernas egna teknologier kan resultera i årliga besparingar på över 200 000 dollar per fartyg, då påväxten av havstulpaner på ett fartygsskrov kan öka bränsleförbrukningen med upp till 40 procent.

– Och sett till hela världens kommersiella flotta, värderas gapet mellan befintlig och teoretiskt möjlig skrovprestanda till ungefär 20 miljarder dollar. Så det finns mycket att vinna på att minska det gapet, säger Philip Chaabane.

Potentialen väntas öka ännu mer från januari 2020, då den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s skärpta regler för svavelutsläpp träder i kraft.

– Många fartyg blir tvungna att använda dyrare bränsle, vilket naturligtvis blir ett ytterligare incitament att jobba med effektiv drift och vidta bränslebesparande åtgärder, säger Philip Chaabane.

Fakta Selektope

Selektope har sitt ursprung i ett projekt på Göteborgs universitet, med syfte att forska på miljövänligare alternativ till giftiga båtfärger. Från början låg fokus främst på den svenska fritidsbåtsflottan, och det var första gången en farmakologisk metod introducerades i bekämpandet av hård påväxt.

Selektope är en organisk, icke-metallisk substans med verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin-receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och den hålls därigenom borta från skrovet.

Med stöd från Göteborgs universitet, Chalmers, Energimyndigheten och forskningsprojektet Mistra togs projektet framåt i den tidiga fasen direkt efter I-Techs bildande år 2000. Bolaget noterades på First North i maj i fjol.

2016 vann I-Tech priserna Tanker Shipping & Trade Environmental Award, samt European Marine Engineering Awards. 2017 vann de priset Frost & Sullivan Technology Innovation Award, och i våras tilldelades de Göteborgs Companipris av näringslivsgruppen på utvecklings- och marknadsföringsbolaget Göteborg & Co.