Fordon

Regeringen vill skynda på elektrifieringen med 17 löften

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Regeringen ökar takten för att elektrifiera transportsektorn i landet. Nu presenteras 17 löften som ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil.

Publicerad Uppdaterad

Sveriges mål är att bli världens fossilfria välfärdsland. Och elektrifieringen är en viktig del av lösningen för att klara att nå klimatmålen. Transportsektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

– Potentialen när vi elektrifierar de regionala godstransporterna är så otroligt stor för att därmed kunna minska utsläppen och nå nollutsläpp i transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vid en pressträff.

Han säger att omkring 75 procent av lastbilstrafiken inrikes sker inom ett län.

Eneroth är ordförande för elektrifieringskommissionen som tillsattes förra hösten. Den ska påskynda elektrifieringen av transportsektorn.

Kommissionen presenterar nu 17 löften från bland annat regioner, länsstyrelser och näringslivet (pdf) för att skynda på elektrifieringen.

– Det är konkreta åtaganden vi nu redovisar från alla olika aktörer, säger Tomas Eneroth.

Löftena är i form av åtaganden som enskilda företag, organisationer och myndigheter har formulerat.

Det gäller bland annat att transportföretag ställer om till eldrift, att transportuppköpare upphandlar eldrivna transporter och att elnätsbolag arbetar med att bygga ut nät för laddinfrastruktur.

Löften både generella och mer specifika

En del av löftena är brett formulerade och beskriver en avsikt under längre tid. Så här heter det från Vattenfall Eldistribution:

Vattenfall Eldistribution har för avsikt att kartlägga behovet av elnät som krävs för laddningen av tunga fordon i de medverkande regionerna och medverka till framtagande av lösningar som möjliggör en snabb övergång till ellastbilar.

Andra åtaganden är mer specifikt formulerade, som detta från företaget Holmen om verksamhet i Västerbotten:

Holmen Wood Products har för avsikt att använda ellastbilar för transport av sågade trävaror från Bygdsiljum till hyvleriet, samt mellan fabrik och hamnarna i Umeå och Skellefteå