Fordon

Här gör de din bil säkrare

Säkerhet i världsklass är avgörande för att svensk fordonsindustri ska överleva. I ett stort samarbetsprojekt testas nu nya metoder för de olycksutredningar som är basen i allt säkerhetsarbete.

Publicerad

Larmet går i Göteborgstrakten - en trafikolycka har inträffat. Ambulans och övrig räddningstjänst är först på plats. Sedan kommer en specialutrustad utryckningsbil från Chalmers.

Det är ett forskarteam från projektet Intact, ett samarbete med alla svenska fordonstillverkare plus Chalmers, Autoliv, Vägverket och Sahlgrenska Akademin. Projektledare är Helen Fagerlind på Chalmers.

- En olycka är så otroligt komplex och har sällan en enda orsak. Vi ser till helheten. Vad hände före, under och efter olyckan? Hur påverkade fordonen, vägen och trafikanterna olyckan? säger hon.

Både Volvo och Saab anser att olycksutredningar är helt grundläggande för säkerhetsarbetet.

De båda bilföretagen var pionjärer när de började utreda olyckor för snart 40 år sedan.

Nu ska Intact göra utredningarna mer effektiva. Ju mer man vet om varför olyckor inträffar och hur människor skadas, desto säkrare fordon och vägar kan man bygga. Det kan handla om allt från aktiva säkerhetssystem, som förhindrar olyckor, till lösningar för att snabbt rädda skadade människor ur kraschade fordon.

- Att fordonsföretag samarbetar så här är unikt. En person från Saab och en från Volvo kan tillsammans undersöka en Toyota som krockat, säger Helen Fagerlind.

Först samlar teamet in all tänkbar information på olycksplatsen. Teamet fotograferar fordon, intervjuar räddningspersonal och mäter allt från vägens lutning till bromsspår.

De olycksdrabbade trafikanterna intervjuas oftast i efterhand.

Utredarna gör även en grundlig inspektion av fordonen. Hur har plåt och strukturer deformerats? Har säkerhetsbälten, luftkuddar och bälten gjort sitt jobb? Var har passagerarna slagit i inuti bilen?

Därefter tar det verkliga detektivarbetet vid.

- Vi ritar träd där grenarna är de olika faktorerna som gjorde olyckan oundviklig. Det kanske hade räckt med att ta bort en enda faktor så hade olyckan aldrig hänt, säger Helen Fagerlind.

Teamet analyserar också vad som orsakade att personer blev skadade.

Totalt deltar cirka 40 personer i projektet, som ska fortsätta under hela 2009. Helen Fagerlind tror inte att krisen i fordonsbranschen påverkar arbetet.

- Miljön är i ropet nu, men säkerheten måste också finnas kvar, säger hon.

Vad betyder olycksutredningar för er?

Namn:Intact.

Deltagare: Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Volvo Bussar, Saab Automobile, Scania, Autoliv, Vägverket och Sahlgrenska Akademin.

Tidsplan: 2007-2009.

Finansiering: 33 miljoner kronor.

Övrigt: Projektet drivs inom Safer, ett forskningscentrum för trafiksäkerhet.

Håkan Lundsten, ansvarig för olycksutredningar på Saab Automobile.

- Olycksutredningar är den viktigaste inputen i vårt arbete med verklig trafiksäkerhet. Saab började med olycksutredningar under tidigt 1970-tal, och vi har nu drygt 6 000 olyckor i vår databas. Vi rycker inte ut till olycksplatsen samtidigt som räddningstjänsten, men det gör forskningsprojektet Intact.

Hur påverkar krisen i fordonsindustrin projektet?

- Vi fullföljer med oförminskad intensitet. Trafiksäkerheten är en viktig del i vårt varumärke.

John-Fredrik Grönvall, forskningsledare safety center, Volvo PV.

- Olycksutredningar är helt grundläggande i vårt säkerhetsarbete. Vi började utreda olyckor runt 1970 och har i dag en världsunik databas med cirka 36 000 olyckor. Närmare 3 000 har vi undersökt på plats. Intact ger oss effektivare utredningar och bredare kunskap.

Hur påverkar krisen i fordonsindustrin projektet?

- Vi fortsätter som tidigare. Säkerhet är ett av Volvos starkaste kärnvärden, även framöver.