Fordon

25 skäl att investera i svensk bilindustri

Regeringens "pr-myndighet" Invest in Sweden Agency letar nu utländska köpare till den utsatta bilindustrin i Sverige. Ny Teknik har tagit del av ISA bästa argument.

Publicerad

Den statliga myndigheten Invest in Sweden Agency, som sedan nittiotalet jobbat för att locka utländska investeringar till Sverige och fordonsbranschen, startar sin insäljning med fyra huvudargument.

1. Flera stora företag i fordonsbranschen har lagt globala FoU-center i Sverige.

Volvo personvagnar har ett globalt ansvar för Fords FoU om säkerhet, elektronik och telematik. Ford har även lagt sin globala satsning på hybridbilsteknik i Sverige.

Saab Automobile har i Sverige ansvar för GMs globala FoU inom områdena säkerhet, sensorer, telematik, gränssnittet människa-maskin HMI, samt turbomotorer

Volvo Lastvagnar och Scania har sin huvudsakliga FoU i Sverige.

Även Autoliv har sin globala FoU inom säkerhetssystem i Sverige.

2. Stark säkerhetskultur.

En innovativ fordonsbransch och ett krävande Vägverk, som har lagt grunden för kunnandet inom svensk fordons- och vägsäkerhet.

3. Avancerade FoU-samarbeten mellan företag, med stöd från staten.

En öppen samarbetsmiljö och en rad FoU-aktiviteter inom fordonselektronik, trådlös telematik och hybridtekniker.

4. Konkurrenskraftiga kostnader.

Den bästa kostnadsnivån för avancerad FoU bland en handfull konkurrenskraftiga fordonskluster.

"Sverige är bra på systemdesign"
Men ISAs representanter talar sig också varma för det faktum att Sverige har en lång tradition avkomplex systemdesign, vilket blir allt viktigare i framtidens bilar. En kompetens som delvis har sitt ursprung i framgångsrika svenska försvars-, flyg- och telekombolag.

ISA brukar dessutom skryta om Sveriges”ledarskap inom området ren fordonsteknik”, och berättar då om FoU-programmetGröna bilen, som har haft en budget på 240 miljoner dollar under åren 2000 och 2008.

Testbilarna i Arvidsjaur
Ävenden svenska vintern är ett argument. Eller rättare sagt att över 30 fordonstillverkare och underleverantörer har lagt sin vintertestning i Sverige.

Även den nationella demonstrationsarenan Test Site System försäkerhet, miljö och intelligenta transporter marknadsförs som en möjlighet för test- och fullskaleexperiment.

"Litet land en fördel"
- De svenska FoU-programmen är också viktiga för att locka investerare till Sverige. Tack vare att Sverige är så litet så känner många varandra, ochsamarbetet mellan företagenär väl utvecklat. Och den svenska staten har insett att fordonsforskning är ett viktigt område, säger Robert P Karlsson, chef för Automotive-enheten på ISA.

ISA brukar därför visa en powerpoint-bild med följande fem svenska FoU-program för fordonsbranschen:

1. Intelligenta säkerhetssystem, IVSS.

Med en budget på 90 miljoner dollar under åren 2004-2008. Där deltar 16 företag, 5 universitet och 4 institut. Det är öppet för deltagande för utländska företag med svensk partner.

2. Kommunikation.

ICT-programmet, med en budget på 28 miljoner dollar underåren 2005-2008.

3. Fordonsforskningsprogram.

Har en budget på 50 miljoner dollar under åren 2005-2008.

4. Gröna bilen-initiativet.

Har en budget på 240 miljoner dollar under åren 2000-2008.

5. Emissionsforskningsprogram.

Har en budget på 25 miljonerdollar under åren 2002 och 2008.

Andra bilder som ISA använder vid sina presentationer för tänkbara utländska investerare i Sverige gör reklam försvenska kompetenscentrum.

ExempelvisSAFER, som beskrivs som ett nytt kompetenscentrum för säkerhetslösningar för fordonsindustrin, där det kommer ingå 200 forskningsingenjörer.

ISA marknadsför också att flera svenska företag, bland annatEnea, Consat. Mecel, och QRtech, samt över 800 svenskaprogramvaruexperter ingår i den svenska stödgruppen inomAutosar, ett globalt konsortium för underleverantörer.

Robert P Karlsson propagerar också för att Sverige har ett”Telematics Valley”, där över 50 företag och 1000 telematikingenjörer, och 4 universitet och institut ingår.

Begreppet”Microwave Road”säljs också in, som är en grupp med 40 elektronik- och mikrovågteknikföretag samt fyra universitet och institut.

Hybridforskning
På senaste tiden har hybrikdteknik blivit ett allt viktigare säljargument, och på ISAs bild finns tre svenska exempel:

Det nationella hybridcentrumet iLindholmens Science Park.

AttVolvo personvagnar (Ford) har investerar 1,4 miljarder dollar över fem år i hybridforskning.

Och att Volvo Lastvagnar har etthybrid-utvecklingscentrumi Göteborg.

50 utländska investeringar hittills
Den statliga myndigheten Invest in Sweden Agency har sedan nittiotalet jobbat för att locka utländska investeringar till Sverige. Fordonsindustrin är ett av fyra områden som den statliga myndigheten jobbar med.

ISAs utländska kontor ligger i Tokyo, Shanghai, Bangalore och New York.

- Sedan 2003 har ett 50-tal utländska investeringar gjorts i den svenska fordonsbranschen, under förra året gjordes 16, säger Robert P Karlsson.

Det handlar om allt från nyetableringar såsom den japanska underleverantören Densos etablering i Göteborg, till Fords investering i det svenska hybridutvecklingscentret.

- Denso började som säljbolag, men har nu 45 ingenjörer anställda som jobbar mot Volvo personvagnar. Det är ju en väldigt positiv utveckling, säger Robert P Karlsson.

Nu jobbar ISA med att kartlägga företag med rätt ”industrilogik för det svenska fordonsklustret ” som skulle kunna vara intresserade av att köpa Volvo och Saab.

Mer om det senare…