Energi

Wikileaks: Japan fick varning för två år sedan

Iaea varnade Japan för två år sedan för att  kärnkraftverken i landet inte skulle stå emot kraftigare jordbävningar.  Det visar Wikileaks-dokument.

Publicerad

Det internationella atomenergiorganet, Iaea, varnade vid ett möte mellan G8-länderna i Tokyo i december 2008 den japanska regeringen för att jordbävningar hade ägt rum som varit kraftigare än vad landets kärnkraftverk var designade att klara av.
Det framgår av ett telegram från den amerikanska ambassaden i Tokyo och som publicerats av Wikileaks. Det återges i dag i den brittiska tidningen The Daily Telegraph.

En IAEA-tjänsteman redogjorde på mötet för att  jordskalv som skett på senare år  utgjorde ett allvarligt säkerhetsproblem för kärnkraften och att IAEA frågan drev det ”seismiska säkerhetsarbete” som IAEA bedrev.


Enligt uppgift svarade den japanska regeringen på varningen med att bygga ett speciellt kriscenter intill kärnkraftverket i Fukushima.


Energibolaget Tepco som äger de katastrofdrabbade kärnkraftverken i Fkushima, hade också redan 2007 fått skador på ett kärnkraftverk till följd av en kraftig jordbävning.


Kärnkraftverket Kashiwazaki-Kariwa på Japans västkust drabbades 2007 av en jordbävning som var kraftigare än vad anläggningen var byggd för.


En transformatorstation fattade eld, och stora mängder radioaktivt vatten läckte ut i havet, bland annat innehållande radioaktivt jod.


Tepco undanhöll dock uppgifterna om underdimensioneringen för både allmänheten och kontrollorganen.  Iaea nekades också först att inspektera skadorna men Japans atomenergiorgan Nisa ändrades sig senare.


Efter händelsen rekommenderade Iaea en översyn av säkerhetsprotokollet för jordbävningar, men konstaterade att de kritiska systemen inte hade skadats.