Regeringen ger vindkraften gräddfil

2009-02-12 09:28  
Vattenfalls vindkraftspark Lillgrund i Öresund tog tio år att bygga från start till mål på grund av överklaganden från de boende. Foto: Lars Anders Karlberg

Regeringen vill få ett slut på sega överklaganden av nya vindkraftsprojekt. I dag kan ett ärende överklagas både hos kommun och länsstyrelse. Nu ska det bara bli en väg att gå.

- Vindkraften har byggts ut i snigelfart i Sverige. Regeringens ambitiösa mål om att hälften av energin ska vara förnybar till år 2020 och tiodubbla utbyggnaden av vindkraft kräver enklare tillståndsgivning.

- Nu tar vi bort stoppklossarna i handläggningen, främst genom att slopa den så kallade dubbelprövningen av vindkraftsärenden, säger miljöminister Andreas Carlgren i ett uttalande.

Det finns flera exempel på där det tagit tio år från det att en vindkraftspark planerats till det att den kan börja byggas.

De boende i närheten har kunnat överklaga både kommunens bygglov och länsstyrelsens miljöprövning.

Nu vill regeringen slopa kravet på detaljplan och bygglov enligt plan- och bygglagen PBL och enbart pröva ett vindkraftsbygge enligt miljöbalken.

På regeringssammanträdet i dag tog regeringen beslut om attskicka förslaget vidare på en lagrådsremissför att senare i vår kunna lägga fram en proposition för riksdagen.

Förslaget om en nyordning presenterade i miljöprocessutredningen SOU 2008:86.

För vindraftsprojektörer är detta en lättnad eftersom de anser att överklagandeprocessen har kunnat drivas in absurdum genom att först gå alla instanser i överklagande av bygglovet och sedan alla instanser om miljöprövningen.

Men för dem som fruktar stora vindkraftverk intill sina bostäder uppfattas förslaget som en inskränkning i de medborgerliga rättigheterna.

Miljöprocessutredningen 2008:86

Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft.

Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering till uppförande av ett vindkraftverk i förening med en planerad kraftigt utökad vindkraftsanvändning.

Förslagen bedöms medföra förenklingar i form av ett mindre antal processer, kortare handläggningstid samt minskade kostnader för företag och myndigheter.

I praktiken påverkas inte kommunernas inflytande över markanvändningen, anser utredningen.

Enligt utredningens bedömning förenklas processen främst på så sätt att vindkraftsetableringar i områden som är av riksintresse för vindkraftsproduktion kommer att prövas endast enligt miljöbalken.

Men kommunerna får medbestämmanderätt när det gäller etablering av större vindkraftsparker.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt