Energi

Reaktorerna står stilla - nu höjs elpriset

Bara hälften av landets tio reaktorer är igång och kärnenergiproduktionen är cirka hälften av vad den maximalt skulle kunna vara. Resultatet blir högre elpris

Publicerad

Anledningen är att det varit svårt att få igång reaktorerna efter den årliga revisionen, som normalt tar cirka en månad.

Enligt planerna skulle tre av de avstängda reaktorerna - O1, O3 och F3 - ha statas under vecka 43, alltså för två veckor sedan. Men ingen av dem kom igång.

Problem i Oskarshamn
När O1:an i Oskarshamn skulle återstartas upptäcktes ett problem med en pådragsventil till turbinen. Ventilen, som obefogat stängde vid åttio procents effekt, måste lagas för att anläggningen ska kunna köras för fullt.

O3:an står fortfarande helt still efter den årliga översynen som började den 1 mars. Bland annat måste ett skadat lager i generatorn åtgärdas. Problemen med sprickor i styrstavarna har inte kunnat lösas helt, men O3:an kommer ändå att få köras efter en försenad start.

Och O2:an går bara att köra med reducerad effekt på grund av vibrationer i turbinen.

Problem i Ringhals
I Ringhals står både R1:an och R2:an still, medan R3:an och R4:an går för fullt.

Enligt Strålskyddsmyndigheten har Ringhalsverkets ledningsrutiner skötts slarvigt och blivit ålagda att skärpa sig.

Exempelvis har R1:an körts på lösa boliner förra året, vilket gör att reaktorn måste genomgå ett omfattande arbete med att höja säkerheten innan den kan återstartas över huvud taget. Och R2:an står stilla på grund av att sommarens revisionsarbete inte hunnit verifieras och dokumenteras. Återstarten planeras till i början av nästa år.

Problem i Forsmark
Alla tre reaktorerna i Forsmark står under särskild tillsyn av Strålskyddsmyndigheten sedan brister i säkerhetskulturen upptäckts vid verket.

Men F1:an och F3.an levererar nu el med full effekt, medan F2:an inte kommit igång än efter revisionen.

Avställningen av F2 har förlängts och återstarten beräknas nu till den 20 november.

F3:an går visserligen för fullt, men problemen med sprickor i styrstavsförlängarna har inte lösts och reaktorn för bara köras provisoriskt under begränsad tid.

Elpriserna höjs
Som en följd av osäkerheten kring kärnkraften ökar nu elpriserna inför vintern, säger Telge Energi i en ny elmarknadsprognos.

Vattenmagasinen har tömts mer än vanligt, dels på grund av brist på kärnkraftsel men också på grund av den kalla och torra hösten.

Om det inte blir varmare och blötare de närmaste veckorna, i väntan på att reaktorerna kommer igång, kommer elpriserna att skjuta i höjden ytterligare.

Men när det åter börjar sjuda i kärnkraftverken förväntas priserna sjunka igen,enligt Telge Energis elmarknadsprognos.