Energi

Kärnkraftoperatörer måste stärka kassan

Kärnkraftjättarnas driftsbolag sparar för lite pengar. Nu får regeringen i uppdrag att undersöka hur mycket pengar som stannar i bolagen. Det har de borgerliga ledamöterna i riksdagens civilutskott i sista minuten enats om.

Publicerad

På tisdag spikar civilutskottet sitt betänkande om nya regler för kärnkraftsbolagen när det gäller skadeståndsansvaret vid en eventuell  kärnkraftsolycka i framtiden.


Vid sidan av att garantera 12 miljarder kronor i ersättningar, kopplas också ett ”obegränsat ansvar”  till kärnkraftskoncernernas driftsbolag. Det vill säga till de bolag som har tillstånd att driva reaktorerna, inte till de rikare moderbolagen.

 
Samtidigt befarar man inom centern att det obegränsade ansvaret riskerar bli en schimär eftersom tillgångarna i driftsbolagen är begränsade. Det egna kapitalet är lågt i reaktorbolagen i förhållande till moderbolagen.
 
—Kapitalet i driftsbolagen är begränsat. Det framgår av propositionen. Vi utgår nu från att regeringen följer kapitaliseringen i bolagen, säger Lennart Pettersson, centerledamot i civilutskottet som drivit fram ändringarna.


Detta sedan centerkollegan Sven Bergström i en motion krävt att det ska lagstiftas om att driftsbolagen ska ha en viss finansiell styrka så att de klarar att betala för ett kärnkraftshaveri.


I annat fall har han hotat att rösta nej till regeringens proposition om att ersätta gamla reaktorer med nya vid  omröstningen den 17 juni


—Det här är en markering från riksdagens  sida. Om bolagen inte visar att de kan klara en olyckssituation kan det ytterst bli fråga om lagstiftning i framtiden, säger Lennart Pettersson, som nu fått övriga borgerliga partier i utskottet med på noterna.
Han säger att uppgiften att följa bolagens finansiella resurser förmodligen hamnar på näringsdepartementet.


Inger Réne (M) är vice ordförande i utskottet och hon bekräftar att allianspartierna i civilutskottet nu är överens.


—Vi har kommit överens och alla är nöjda, säger hon.