Energi

Ja till ny kärnkraft i dag - men skadeståndet höjs

Miljöminister Andreas Carlgren, centerpartiet, lämnade i dag över regeringens förslag till lag om nya kärnkraftsreaktorer till Lagrådet för granskning. Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
Miljöminister Andreas Carlgren, centerpartiet, lämnade i dag över regeringens förslag till lag om nya kärnkraftsreaktorer till Lagrådet för granskning. Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
Laddningen av Barsebäck 2 blev regeringen Fälldins fall. Foto: Wikipedia
Laddningen av Barsebäck 2 blev regeringen Fälldins fall. Foto: Wikipedia

Regeringen säger i dag ja till nya kärnkraftsreaktorer. Samtidigt vill man fyrfaldiga skadestånden för företagen om det inträffar en kärnkraftsolycka.

Publicerad

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade i dag två nya förslag när det gäller kärnkraften.

1. Dagens gamla reaktorer ska kunna ersättas av nya, större och modernare reaktorer.

2. Skadeståndsansvaret vid en kärnkraftsolycka höjs från nuvarande tre miljarder till tolv miljarder kronor. '

Det handlar om ändringar i miljöbalken och kärntekniklagen samtidigt som den så kallade avvecklingslagen upphävs.

Nya ansökningar från 1 augusti
Regeringen vill ta bort det nuvarande förbudet mot att bygga nya reaktorer redan den 1 augusti i år.

Från det datumet kan alltså ansökningar från kraftföretagen om att bygga ny kärnkraft komma att skickas in till regeringen.

En förutsättning är att en ny reaktor ersätter en gammal. Det får enligt lagförslaget inte finnas fler än tio reaktorer i Sverige.

Fem borgerliga riksdagsledamöter emot
Det är dock redan nu oklart om samtliga ledamöter i allianspartierna, som har majoritet i riksdagen, kommer att ställa sig bakom förslaget om att bygga nya reaktorer.

Tre centerpartister och en moderat har hittills offentligt deklarerat att de tänker rösta nej till nya reaktorer, vid en omröstning i riksdagen.

Centerledamöterna är Solveig Ternström, Sven Bergström och Eva Selin Lindgren medan den moderate ledamot som går emot partilinjen heter Göran Thingwall, enligt Aftonbladet.

Ökat skadeståndskrav
Det andra förslaget, som miljöministern i dag lämnade till Lagrådet för granskning, gäller vilket kostnadsansvar som reaktorägare ska få framöver om det händer en olycka.

De nya reglerna ska börja gälla när den så kallade Pariskonventionen träder i kraft någon gång efter 2011, och först då alla konventionsstater har skrivit på överenskommelsen.

Obegränsat skadeståndsansvar...
Dessa pengar ska det bolag som äger reaktorn kunna garantera.

Det kan, enligt miljöministern ske, ske antingen via ansvarsförsäkringar, eller genom att moderbolaget lånar ut dem eller går i borgen för dotterbolaget, som äger reaktorn. Själva garantin ska granskas av Riksgälden.

För kostnader mellan 12 och 15 miljarder träder också staterna som signerat Parisavtalet in och täcker den del.

Om kostnaderna överstiger 15 miljarder kan företaget som äger reaktorn, få alla sina tillgångar konfiskerade av staten. Då träder nämligen ett obegränsat skadeståndsansvar in, enligt dagens förslag.

...gäller bara själva kärnkraftsbolaget
Regeringens egen kärnkraftsutredare Ingvar Persson diskuterar i sitt betänkande om moderbolagen också ska kunna göras ansvariga och om deras tillgångar också ska kunna räknas in i ”det obegränsade ansvaret”.

Men vid dagens persskonferens sa miljöminister Andreas Carlgren att ansvaret inte kan utsträckas till att gälla moderbolagen eftersom detta skulle kullkasta ansvarsprinciperna i aktiebolagslagen:

- Vi vill inte heller driva till exempel ett svenskt moderbolag som ansvarar för en stor del av svensk el- och energiförsörjning i konkurs det skulle få andra allvarliga följder för samhället.

Läs regeringens pressmeddelande här.

Se Andreas Carlgrens presentationsbilder här.

Kärnkraftsbolagen är fattiga
I dag är de tre svenska reaktorägarnas egna kapital begränsat.

Forsmarks kraftgrupp har cirka 300 miljoner kronor i eget kapital, Ringhals har cirka 400 miljoner kronor och OKG, som äger reaktorerna strax utanför Oskarshamn, har cirka 90 miljoner kronor i redovisat eget kapital. Detta enligt Ingvar Perssons utredning.

(Uppdaterad version)

Centern då och nu

För 34 år sedan blev centerledaren Torbjörn Fälldin statsminister på sitt löfte att avveckla kärnkraften.

I dag är Centern drivande för ny kärnkraft i Sverige med centerledaren Maud Olofsson som språkrör för centerns nya inställning och miljöminister Andreas Carlgren som den som har kärnkraftsfrågan på sitt bord.

I valrörelsen 1976 presenterade centerledaren Torbjörn Fälldin en plan för att stänga de svenska kärnkraftverken.

- Kärnkraften ska vara avvecklad senast 1985, sade Torbjörn Fälldin vid en presskonferens den 25 augusti.

Detta ledde till att kärnkraftsfrågan blev den helt dominerande frågan i valrörelsen.

De borgerliga partierna vann valet och kunde bilda en trepartiregering med Torbjörn Fälldin som statsminister.

Byggena av de svenska kärnkraftverken pågick dock för fullt och Torbjörn Fälldin tvingades bekänna färg.

Det var då han yttrade de berömda orden att han ”inte kunde dagtinga med sitt samvete” och sitta i en regering som laddade nya kärnkraftverk.

Torbjörn Fälldin lämnade den 5 oktober 1978 in sin och regeringens avskedsansökan och den första borgerliga regeringen på 40 år var till ända.