Energi

EU misstänker Svenska Kraftnät för monopolmissbruk

Mikael Odenberg (foto Peter Knutson)
Mikael Odenberg (foto Peter Knutson)

EU-kommissionen misstänker att det statliga affärsverket Svenska Kraftnät missbrukar sin monopolställning när man minskar exportkapaciteten av el till förmån för svenska el-kunder.

Publicerad

Kommissionen har därför beslutat att inleda en granskning av Svenska Kraftnät, skriver man i ett pressmeddelande i dag.

Statliga Svenska kraftnät ansvarar för överföringen av el i det svenska stamnätet.

Kommissionen misstänker nu att affärsverket missbrukar sin dominerande ställning när man begränsar elexporten via de svenska sammanlänkningarna till andra länder.

Detta skulle gynna svenska konsumenter jämfört med kunder i Europeiska unionen.

Svenska kraftnät nekar inte till att man minskar exportkapaciteten.

Men man menar att exportbegränsningarna är nödvändiga för att man ska klara att minska överbelastningen på den svenska sidan och att minska flaskhalsar i stamnätet.

Den uppgiften tvivlar kommissionen på. I stället anser man att det finns bättre sätt att minska överbelastningen i det svenska stamnätet.

- I Svenska Kraftnäts systemansvar ingår att upprätthålla driftsäkerheten i el-systemet. När belastningen på överföringsnäten blir för stor tvingas vi att temporärt begränsa kapaciteten på utlandsförbindelserna. Det gör vi på ett sätt som är icke-diskriminerande och som står i överensstämmelse med gällande EG-rätt.

Det säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar.

- Grundproblemet är inte hur olika motköps- och marknadsregimer tillämpas, utan att det fortfarande finns besvärande begränsningar i det svenska stamnätets överföringsförmåga. Det löser man inte med rättsliga processer i EU, utan genom att investera i nätförstärkningar. Och det är precis vad Svenska Kraftnät nu gör, konstaterar Mikael Odenberg.

- Det är något ironiskt att det är branschorganisationen Dansk Energi som har anmält Svenska Kraftnät. Danska intressen var starkt drivande för att få till stånd en stängning av kärnkraftverket i Barsebäck. Det är detta stora produktionsbortfall längst i söder som har medfört att problemet med exportbegränsningar har ökat under senare år.

Granskningen kommer att utföras med prioritet, skriver EU-kommissionen.