De visar hur klimatet förändras – län för län

2015-11-02 10:32  

Kortare snösäsong, mer regn i norr och större vattenflöden i söder. SMHI visar hur klimatet kan förändras i Sverige fram till nästa sekelskifte - län för län.

- De nya resultaten bekräftar tidigare slutsatser som visar att vi får högre temperaturer och mer nederbörd. Den största osäkerheten ligger i hur stora utsläppen blir i framtiden, säger Elin Sjökvist, projektledare på SMHI.

I SMHI:s nya analyser för Sveriges 21 län finns två olika framtidscenarier för hur klimatet förändras fram till nästa sekelskifte: ett där dagens utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka och ett där en kraftfull klimatpolitik lyckats minska utsläppen.

Analyserna bygger på beräkningar från FN:s klimatpanel, IPCC, som visar att den globala medeltemperaturen ökar med mellan 0,5 och fem grader fram till i nästa sekelskifte. För Sveriges del innebär det en större temperaturökning: mellan två och sex grader.

- Generellt sett så ökar temperaturerna som mest i norr. När snön smälter bort så tar marken upp mer värme och det blir en nedåtgående spiral, säger Elin Sjökvist.

Analyserna visar att medelnederbörden ökar med upp till 50 procent i de nordliga länen. Men de allra största flödena minskar ändå i norr eftersom vårfloden minskar i takt med snötäcket. I södra Sverige ökar däremot de största flödena och översvämningsrisken eftersom nederbörden och skyfallen ökar.

Antalet dagar med snötäcket väntas minska med 40 dagar i scenariot med begränsade utsläpp och med 80 dagar per år om utsläppsökningen fortsätter.

Analyserna behandlar förutom temperatur och nederbörd även tillrinning och markfuktighet. Syftet är att ge underlag till olika typer av planering, exempelvis för att anpassa byggande, jordbruk och dricksvattenfrågor till ett varmare klimat.

Charlotta von Schultz

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt