Opinion

”Svensk export hänger på spåren”

BALKÅKRA 2010-12-28 Handkraft krävs för att få loss snö och is från ett av de två Pågatågen som sitter fast i snö och is vid Balkåkra utanför Ystad. Men hjälp av två grävmaskiner, fem värmekanoner, spadar och spett kämpade man på tisdagen för att få loss de två Pågatåg som körde fast i snön vid Balkåkra på förmiddagen den 23:e december. Tågen måste tinas upp innan de går att bogsera bort dem från platsen. När trafiken mellan Malmö och Simrishamn kan återupptas är oklart. Foto: Johan Nilsson/Scanpix
BALKÅKRA 2010-12-28 Handkraft krävs för att få loss snö och is från ett av de två Pågatågen som sitter fast i snö och is vid Balkåkra utanför Ystad. Men hjälp av två grävmaskiner, fem värmekanoner, spadar och spett kämpade man på tisdagen för att få loss de två Pågatåg som körde fast i snön vid Balkåkra på förmiddagen den 23:e december. Tågen måste tinas upp innan de går att bogsera bort dem från platsen. När trafiken mellan Malmö och Simrishamn kan återupptas är oklart. Foto: Johan Nilsson/Scanpix

DEBATT. Vem vill bo i ett hus där hyresvärden säger att det tar nio år att fixa hissen? Svensk järnväg behöver mer pengar, mer ansvarstagande och ny struktur. Det handlar nämligen inte om snödrivor – utan om Sveriges export, skriver Jonas Rastad och Mikael Stamming, Region Skåne.

Svensk järnväg och svensk infrastruktur är i kris. Vi närmar oss igen vintertider och det är med stor oro vi inväntar den kallare årstiden med allt vad det betyder av inställda tåg, förseningar och systemproblem.

Det är dags att Regeringen och Trafikverket tittar på nya alternativ vad gäller järnvägens hantering. Det handlar nämligen inte om snödrivor – utan om Sveriges export, arbetsmarknad och BNP.

För det Sydsvenska järnvägsnätet, de skånska tågresenärerna och Skånetrafiken har sommaren varit värre än någonsin. Här är lite statistik från Skåne:

  • Signalfel: 24 gågnger i juni och 25 i juli.
  • Strömlöst på banorna: 5 tillfällen under juli.
  • Växelfel: 5 tillfällen i juni och 10 i juli.

Toppnoteringen är den 7 augusti då fem signalfel inträffade under en och samma dag.

Punktlighet är bedrövlig, för de regionala tågen, Pågatågen, gick den i juli ner till 80 procent jämfört med 90 procent i fjol. Motsvarande siffror för de gränsöverskridande tågen till Danmark, Öresundstågen, är 76 procent och 82 procent.

Orsaken till de tekniska felen och den minskade punktligheten är i stor utsträckning att järnvägen är eftersatt och sliten. Trafikverket ansvarar för tågnätet och vi betalar banavgifter för varje kilometer tågen kör, avgifter som ökar år för år. Nästa år stiger de med nästan 20 procent, vilket är en betydande del av den totala kostnaden för tågtrafiken.

Trafikverkets representanter framhåller ofta att de som reser får dras med en dålig och sliten järnväg med upprepade problem i ytterligare 8 – 9 år. Men vem vill bo i ett hus där värden säger att det tar 9 år att fixa hissen?

Drygt hälften av det utrikes gods som transporteras i lastbilar, containers och järnvägsvagnar tar vägen via Skåne. Infrastrukturens kapacitet och kvalitet har därmed stor betydelse för hela landets näringsliv. De skånska hamnarna rustar sig för framtiden med att investera miljardbelopp för att möta ökande transportflöden.

Danmark och Tyskland bygger en fast förbindelse via Fehmarn Bält som förväntas bidra till ökade transporter på järnväg. Men vad hjälper det om godset inte kan passera Skåne?

För de långa transporterna har järnvägen fördelar för svenskt näringsliv eftersom den är betydligt bättre för miljön och billigare än vägtransporterna. Upprepade signalfel, trängsel på spåren och fullt i bangårdarna gör det dessvärre mer pålitligt att använda det sämre alternativet – vägtransporter. Oron för den utvecklingen blir större av de ökade banavgifterna.

Kollektivtrafik handlar om arbetsmarknad och därmed tillväxt. Skåne har trots stor potential med närhet till Danmark och Europa också Sveriges lägsta sysselsättningsgrad. Skåne växer, inflyttningen är stor, många vill leva och bo i Skåne. Fungerar inte kollektivtrafiken i det tätbebyggda Skåne är det arbetsmarkanden som tar stryk och begränsar både lokal, regional och nationell tillväxt.

Trots många viktiga prioriteringar i Nationella planen 2014-2025 saknas flera objekt och mer resurser över lag. Sveriges måste helt enkelt satsa mer på sin järnväg och infrastruktur.

Brister i infrastrukturen är ett nationellt problem. I Stockholmsregionen begränsas möjligheterna att erbjuda bostäder om inte infrastrukturen byggs ut. I Göteborg hämmas också utvecklingen.

För svensk handel och svenskt näringsliv måste transporterna kunna fungera utan störningar i långa korridorer. Transportkorridorerna genom Skåne via norra/centrala Sverige samt Göteborg/Oslo måste fungera tillfredsställande hela vägen till de viktiga exportmarknaderna söder om oss.

I ett fungerande Sverige måste det på nationell nivå, både hos politiker och tjänstemän, finnas en långt bättre kunskap om de brister i kollektivtrafiken och godstrafiken som drabbar samhället. Regeringen och Trafikverkets nationella ledning tar inte situationen på allvar.

Svensk järnväg behöver kraftfulla underhållsåtgärder och nya investeringar och ett större ansvar borde flyttas ut till kommunerna. Låt oss i regionerna ta hand om underhållet i form av förskottering, så att de Skånska medborgarna betalar för de åtgärder som måste vidtas och sedan får pengar tillbaka av staten?

Sveriges välfärd bygger på exporten och då måste våra godstransporter fungera i hela landet.

Jonas Rastad – Regiondirektör, Region Skåne

Mikael Stamming – Utvecklingsdirektör, Region Skåne