Flyttbara hus ska mildra bostadsbrist

2016-11-04 06:42
Foto: Alamy

Tillfälliga bygglov för flyttbara hus med enklare standard ska lösa en del av den akuta bostadsbristen. Förslagen är en följd av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen förra året.

– Skillnaden blir att det blir enklare och går snabbare att få fram tillfälliga, flyttbara bostäder. Vi har en akut bostadsbrist och det här gör det lättare för kommunerna att på kort sikt få fram bostäder, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

– Även om det byggs mycket så kommer tillfälliga bostäder att behövas, säger han.

Regeringen skickar nu ut en promemoria med förslagen på remiss, med svarstid till årsskiftet. Tanken är att nya regler ska börja gälla den 1 juli nästa år och tillämpas till 2023.

Hälso- och miljöskyddsreglerna föreslås vara som reglerna för permanenta bostäder. Men förslagen öppnar för mindre och trängre bostäder, något som regeringen försvarar med att det handlar om tillfälliga bostäder. De kommer heller inte att vara anpassade för funktionshindrade.

Läs mer:

Läs mer: Modulbyggen ska korta bostadskön för unga

Reglerna ska göra det lättare att placera flyttbara bostäder på mark som inte är planlagd för bostäder. Enligt förslaget ska tidsbegränsade bygglov kunna ges för tio år, med möjlighet till förlängning i fem.

Reglerna för de flyttbara bostäderna ska vara lika över hela landet, en kommun ska inte kunna ställa egna särkrav, om fönsterstorlek, utformning eller något annat.

De fyra allianspartiernas bostadspolitiska företrädare säger att förslagen är ett steg i rätt riktning, men att fler behövs för att lösa bostadsbristen på längre sikt. Många kommuner har efterfrågat de tidsbestämda byggloven.

– Regeringen måste få fler förslag på plats, säger Ewa Thalén Finné (M).

Mer om: Bostadsbrist

Debatt

Läs mer