Fler ersättningskrav att vänta efter fasad-dom

2016-01-14 05:00  

Fler tvister mot byggbolag och krav från byggbranschen om tydligare lagstiftning. Det är troliga följder av Högsta domstolens domar om enstegstätade fasader.

Nyligen vann ägarna till 32 fuktdrabbade villor i Svedala den långdragna rättstvisten mot byggbolaget Myresjöhus. Högsta domstolen kom fram till att det var fel att använda konstruktionsmetoden enstegstätade putsfasader.

Därmed är det troligt att fler husägare med liknande problem kommer att rikta ersättningskrav mot byggbolag och försäkringsbolag. Nils Petersen, advokaten som vann tvisten i Högsta domstolen, företräder också ägare till 36 villor i Jönköping, där man just nu undersöker omfattningen av skadorna.

På västkusten företräder advokat Thomas Wetterlundh två bostadsrättsföreningar, en i Kungälv och en i Göteborg, i tvister med bland annat Riksbyggen. Efter Högsta domstolens utlåtanden räknar han med extra skjuts i förhandlingarna, som ännu inte har nått domstol.

– Vi vill ha en ny fungerande fasad. Vi tycker inte att det räcker med att lappa och laga, och jag tycker att vi har god draghjälp av HD-domen, säger Thomas Wetterlundh.

Peab uppger att bolaget har en handfull pågående tvister om fuktdrabbade enstegstätade fasader i södra och västra Sverige. NCC har en pågående tvist i Kungsbacka.

En annan trolig följd av utslaget från Högsta domstolen är att byggbranschen kommer att begära att lagstiftningen tydliggörs. I sin dom konstaterade Högsta domstolen att Myresjöhus borde ha vidtagit ”lämpliga åtgärder” för att förvissa sig om att fasadkonstruktionen var hållbar innan de 32 husen byggdes. Men vad som borde ha gjorts svarar inte domstolen på.

– Vi ställer oss frågande inför vilka krav som nu ställs på byggbranschen, säger Joakim Henriksson, vd för Myresjöhus.

Han anser att det saknas lagstöd för en sådan utredningsskyldighet och tror att byggbranschen kommer att driva på för att få ett förtydligande i lagstiftningen om vilka utredningsinsatser som krävs innan en ny produkt eller en ny konstruktion kan börja användas.

– Riksdagen måste ta ställning till om det är rimligt att som HD nu gjorde ålägga alla byggentreprenörer, stora som små, en utredningsskyldighet när man använder allmänt vedertagna och godkända metoder, säger han.

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier är inte klar med sin analys av vad Högsta domstolens utlåtanden betyder för branschen. Chefsjurist Olof Johnson öppnar dock för att lagändringar kan behövas.

– Om domen innebär att HD har utvidgat felbegreppet i förhållande till hur branschen har tolkat konsumentlagstiftningen kan det bli aktuellt att göra en översyn av lagstiftningen för att få klarhet i vad som ska gälla, säger han.

Det är framför allt frågan ifall det utvidgade ansvaret även ska gälla för andra konstruktioner och för byggprojekt som har uppförts under senare tid som han menar behöver förtydligas.

Chefsjurist Ulf Stenberg på Villaägarnas riksförbund vänder sig emot vad han kallar för byggbranschens ”gnällande lämmeltåg till riksdagen”.

– Byggbranschen börjar i fel ände. I stället för att fokusera på lagändringar borde man fokusera på sin kvalitet och sitt samhällsansvar. HD säger att de måste se till att bygga hus med en teknik som fungerar. Antingen får de lyssna på HD eller så får de ägna sig åt något annat än att bygga hus, säger han.

Fasadkonstruktionen tros ha använts i omkring 30 000 hus. Exakt hur många av dessa som är skadade är det ingen som vet. Men undersökningar vid SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, tyder på att skadefrekvensen ligger på mellan 30 och 70 procent.

Enligt Joakim Henriksson slutade Myresjöhus att använda sig av den enstegstätade konstruktionen för drygt tio år sedan.

– Domens konsekvenser för Myresjöhus är begränsade och inskränker sig till ett fåtal fall utöver den aktuella tvisten. Ur ett mer långsiktigt perspektiv kommer vi säkert att bli mer försiktiga med hur vi använder oss av ny teknik, säger han.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer