Brist på kontrollansvariga riskerar försena byggen

2012-10-09 13:49  

Omkring 5 700 kontrollansvariga saknas i byggbranschen i dagsläget. Det kan leda till att två av fem byggen inte kommer igång nästa år, bedömer SBR Byggingenjörerna.

Enligt den nya plan- och bygglagen krävs en certifierad kontrollansvarig för normalstora byggprojekt. Den kontrollansvariga ska se till så att bygget uppfyller alla krav i lagstiftningen.

För att tillräckligt många kontrollansvariga ska hinna utbildas och certifieras har övergångsregler tagits fram, som gör det möjligt för kommuner att ge bygglov och startbesked även om den kontrollansvariga saknar certifiering.

Men övergångsreglerna närmar sig sitt slut vid årsskiftet och bristen på certifierade kontrollansvariga är stor. Boverket uppskattar att det saknas mellan 1 800 och 5 800 personer.

Därför planeras nu en förlängning av övergångsreglerna, så att kravet på certifiering skjuts fram ett halvår. SBR Byggingenjörerna menar dock att det inte är tillräckligt, och anser att tiden som krävs för att få fram fler kontrollansvariga underskattas.

– Dispensen måste förlängas till dess att vi når balans och det kan ta två eller tre år, säger SBR:s förbundsdirektör Magnus Janson.

SBR är kritiskt till att Boverket inte har agerat hårdare i frågan.

– Boverket borde ha gett mer information om det här till hela sektorn och framför allt till riksdagen, om att vi inte kommer att klara målet. Även Sveriges Kommuner och Landsting borde ha gett signaler, säger Magnus Janson.

Stig Åkerman på Boverket håller dock inte med om kritiken.

– Vi har agerat, sedan om det har varit tillräckligt eller inte… Vi har gjort så gott vi har kunnat och lite till. Men vi kan inte tvinga folk att certifiera sig, säger han.

Om inget görs uppskattar SBR att två av fem byggen inte kommer att kunna få bygglov och startbesked nästa år på grund av att kontrollansvariga saknas.

– Kommunerna kommer att sitta med jätteproblem när konsumenter vill starta sina byggen och många inte får startbesked för att det inte finns kontrollansvariga att tillgå. Det får samhällsekonomiska konsekvenser på sikt om man inte kan bygga i offentlig regi, säger Magnus Janson.

Men det är inte alla som vill ha en förlängning av övergångsreglerna, Kontrollansvarigas riksförening och SP Sitac har till exempel motsatt sig förslaget. SP Sitac pekar på att volymbehovet av kontrollansvariga bara är spekulationer och anser att en förlängning riskerar att urholka förtroendet för systemet.

Boverkets Stig Åkerman har ringt runt till flera aktörer som anordnar utbildningar för kontrollansvariga och fått beskedet att intresset för kurserna har mattats av.

Vad gör ni om det inte finns tillräckligt många som vill bli kontrollansvariga?

– Då måste vi gå in i själva lagen och göra ändringar. Byggprocessutredningen föreslog att det ska finnas en arbetsansvarig på varje byggprocess. Kanske kan arbetsansvarig och kontrollansvarig vara samma person. Men det är för tidigt att säga. Det är som att käka en elefant, man får ta en tugga i taget, säger Stig Åkerman.

Under hösten planerar Boverket att genomföra en enkätundersökning bland kommunerna för att skaffa sig en bild av hur omfattande problemet är.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer