Så många litar på att forskningen är av godo

2019-08-09 06:00  

Trots att vetenskap har varit ifrågasatt i debatten i USA de senaste åren har en majoritet ett tämligen stort förtroende för att forskningen tjänar allmänhetens bästa. De flesta tror dock att forskare mörkar sina intressekonflikter – och att riskerna för att de straffas är små.

Olika vetenskapliga rapporter med motstridiga slutsater kan onekligen undergräva allmänhetens förtroende för forskarvärlden. Och de senaste åren har det varit en polariserad debatt i USA om vetenskap och forskning, vilket manifesterades i March for Science våren 2017.

Men enligt Pew Research Center i Washington DC har vetenskapens män och kvinnor fortfarande en ganska hög trovärdighet i USA. Deras undersökning visar att 86 procent av amerikanerna har en tämligen hög tilltro till att forskarnas arbete är för allmänhetens bästa.

I enkäten angav en så stor andel att de hade ”a fair amount of confidence” avseende frågan om forskningens allmännytta.

Forskningens finansiering viktig förtroendefråga

Undersökningen som presenterades i augusti fokuserade på tre vetenskapliga områden – medicin, näringslära och miljön. Och förtroendet sjunker när olika vetenskapliga områden separeras ut.

Exempelvis ansåg 48 procent att läkare lämnar ut rimlig och korrekt information, medan bara 32 procent ansåg samma sak om forskare inom medicinområdet. 47 procent kände tillit till dietister – medan tilliten för forskare inom näringslära låg på 24 procent.

Läs mer: Svenskarna ska undersöka den outforskade glaciären

Även finansieringen av forskning spelar roll. 58 procent uppgav att de inte litar på studier som finansieras av privata bolag – och färre än två av tio anser att forskare alltid avslöjar intressekonflikter genom sina kopplingar till olika branscher.

Samma låga andel tror att konsekvenserna blir allvarliga för forskare som hemlighåller liknande kopplingar.

– Frågan om förtroendet för forskare utgör en del i en bredare diskussion som samhället för kring experters roll och värde. Vad vi ville göra var att titta på potentiella källor till brister i förtroende, säger Cart Funk, chef för Pews science and society research till Science News.

4 464 slumpvis utvalda personer deltog i enkäterna som genomfördes under januari.

 

John Edgren

Mer om: Forskare USA

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt