Rapport: Blå vätgas sämre för klimatet än fossil naturgas 

2021-08-18 06:00  

Blå vätgas lyfts fram som klimatsmart. Den första vetenskapligt granskade rapporten på ämnet kommer fram till en helt annan slutsats – men möts också av kritik. 

En färsk rapport från forskare vid Cornell samt Stanford University i USA pekar ut den blå vätgasen som sämre för klimatet än naturgas, och bara marginellt bättre än grå vätgas. 

Blå och grå vätgas tillverkas på samma sätt, genom ångreformering av fossil naturgas. Het vattenånga mixas med det metan som finns i naturgasen så att vätgas respektive koldioxid bildas (CH4 + 2H2O --> 4H2 + CO2

Skillnaden mellan de båda varianterna är att koldioxiden skiljs av och lagras (CCS, Carbon capture and storage) för att vätgasen ska få kallas blå. Vid tillverkning av grå vätgas släpps koldioxiden ut i atmosfären.

Läs mer: Vad blir den ”blå” vätgasens roll i svenska strategin?

Big Oil satsar på blå vätgas

Det är framför allt stora olje- och gasbolag som satsar på blå vätgas, eftersom de redan sitter på råvaran i form av naturgas. 

Enligt rapporten ger dock den blå vätgasen upphov till större utsläpp mätt i koldioxidekvivalenter per megajoule värmeenergi jämfört med naturgas, diesel och kol. Klimatprestandan är bara marginellt bättre än för grå vätgas, där CCS alltså över huvud taget inte används. 

Orsaken handlar framför allt om utsläpp av oförbränd metan (CH4), som orsaker 86 gånger mer uppvärmning jämfört med koldioxid, sett över en 20-årsperiod. Naturgas består huvudsakligen av metan och etan.  

Koldioxidutsläppen är visserligen mindre för blå vätgas jämfört med grå, men eftersom det även krävs naturgas för att skapa det tryck och den temperatur som behövs för att driva ångreformeringen och CCS-anläggningen blir den totala klimatprestandan sämre.

Metanläckaget avgörande

Nyckeln till forskarnas slutsats ligger i deras antaganden. Ett av de viktigaste handlar om metanläckaget som sker uppströms, i ledningar, borrplattformar och så vidare. Detta har satts till 3,5 procent av den totala naturgaskonsumtionen.  

Frågan om metanläckagets storlek är en pågående vetenskaplig debatt. USA:s miljömyndighet har kommit fram till 1,4 procent i det amerikanska naturgasnätet. En serie studier koordinerade av organisationen Environmental Defense Fund (EDF) menade att läckaget snarare uppgår till 2,3 procent.  Och i fjol kom samma organisation fram till att det kan vara så högt som 3,7 procent, enligt Scientific American. Observera att samtliga siffror gäller USA. 

Av det skälet får den nu publicerade studien kritik för att ha valt 3,5 procent som utgångspunkt. 

”Givetvis, precis som misstänkt, gör Mark et al sämsta möjliga antagande kring blå vätgas för att det ska passa deras narrativ”, skriver en representant för den tyska tankesmedjan Agora Energiwende på Twitter. 

Rapportförfattarna tycks ha förutspått att kritiken skulle komma och även gjort en känslighetsanalys, där metanläckaget i stället satts ner till 1,54 procent. Även parametern om hur stor andel av utsläppen som fångas in varieras. För ångreformeringen mellan 78,8 och 90 procent och för infångning av utsläpp från rökavgaser mellan 55 och 90 procent.

Läs mer: EU laddar för grön vätgas – naturgasen ska fasas ut

Bara två anläggningar för blå vätgas

Blå vätgas tillverkad av ångreformerad naturgas i industriell skala finns ännu så länge bara på två platser på jorden. Shell driver en anläggning i Alberta, Kanada och Air Products driver en i Texas, USA. Det empiriska underlaget för hur stor andel av utsläppen som kan fångas in är alltså ännu magert.

Air Products CCS-anläggning i Port Arthur, Texas. Foto: Air Products

”Dessa känslighetsanalyser visar att vår generella slutsats är robust: klimatavtrycket från blå vätgas, även med infångning av koldioxid från rökavgaserna, är lika stora eller större än de från naturgas”, skriver författarna.

Blå vätgas "en distraktion"

Forskarna rekommenderar att fokus bör ligga på grön snarare än blå vätgas. Grön vätgas tillverkas genom spjälkning av vatten i en elektrolysör driven av förnybar el. Den metod som till exempel Hybrit använder vid fossilfri ståltillverkning alltså. 

”Vi föreslår att blå vätgas bäst ses som en distraktion, något som kan fördröja de åtgärder som behövs för att bli kvitt utsläppen från den globala energiekonomin”, skriver forskarna.

Läs mer: Vätgasrevolutionen – vad handlar den om?

Energigas Sverige avböjer kommentar

Branschorganisationen Energigas Sverige förespråkar blå vätgas, åtminstone på kort sikt, för att säkra industrins tillgång under omställningen till grön vätgas. Ny Teknik har bett om en kommentar till rapportens slutsatser, men branschorganisationen avböjer med hänvisning till att den inte har hunnit sätta sig in i författarnas antaganden.

Därför benämns vätgas med olika färger

Vätgas benämns med olika färger beroende på hur den har producerats.  

Grå: Tillverkas genom ångreformering av fossil naturgas utan infångning och lagring (CCS) av biprodukten koldioxid.  

Blå: Tillverkas genom ångreformering av fossil naturgas med CCS. 

Brun: Tillverkas genom förgasning av brunkol. 

Svart: Tillverkas genom förgasning av stenkol. 

Grön: Tillverkas främst genom spjälkning av vatten genom elektrolys, med el från förnybara källor. Kan även tillverkas genom reformering av biomassa. 

Det finns fler färger: Gul, turkos, vit, röd och lila, till exempel. Men med en tillhörande begreppsförvirring kring vad som är vad. Gul vätgas kan beroende på vem man frågar anses vara från elektrolys med kärnkraftsel, elektrolys med solel eller elektrolys med el av blandat ursprung.  

Vilken färg vätgasen benämns med har alltså inget med vare sig utseende eller kemisk sammansättning att göra. Vätgas består alltid av väteatomer som sitter ihop två och två och är alltid transparent. 

Nästan all vätgas som produceras idag är svart, brun eller grå, det vill säga har fossilt ursprung. 

Johan Kristensson

Mer om: Vätgas

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt