Öppna skolplattformens kritik mot Stockholms stad: ”Ville gömma information”

2021-09-08 06:00  

1 800 utskrivna A4-sidor med svårtydda exceldokument. Det var vad som mötte föräldrarna från Öppna skolplattformen när de bad Stockholms stad att få ta del av allmänna handlingar. ”Det var tänkt att försvåra åtkomsten av informationen.”

När Christian Landgren och Daniel Vikström kom till registraturet på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad på morgonen den 13 april 2021 möttes de av en märklig syn. Landgren är vd på digitaliseringsbyrån Iteam och Vikström är it-säkerhetsarkitekt vid Försvarsmakten. De var dock där som föräldrar och företrädare för Öppna skolplattformen, den app som Stockholms stad på olika sätt försökt stoppa under året.

– Vi ville ta del av inkomna och utgående mejl från ett antal mejladresser, bland annat från utbildningsdirektören Lena Holmdahl.

Christian Landgren och Daniel Vikström hade ett par dagar innan begärt ut handlingarna. Utbildningsförvaltningen svarade att det rörde sig om tusentals sidor och frågade om företrädarna var redo att betala för att få dem hemskickade.

– ”Nej”, sa vi, ”men vi kommer gärna och tittar på plats”, berättar Daniel Vikström.

Läs mer: Här är allt du behöver veta om Schrems II – domen alla företag bävar för

”Skulle vara för tidsödande”

Vaktmästeriet hade av it-enhetens jurister vid Stockholms stad då fått i uppdrag att skriva ut omkring 1 800 A4-sidor bestående av mejlloggar sparade i ett exceldokument. Papperstravarna var arrangerade på ett sådant sätt att det skulle ta mycket lång tid att hitta de specifika mejl som Christian Landgren och Daniel Vikström var nyfikna på.

– Uppenbarligen var det här saker som staden ville gömma genom att de gjorde det så krångligt att vi inte skulle kunna hitta de här mejlen. Att det skulle vara för tidsödande, säger Christian Landgren.

Incidenten är ännu ett exempel på den infekterade strid som uppstått mellan Stockholms stad, som lagt miljardbelopp på den starkt kritiserade digitala plattformen Skolplattformen, och initiativtagarna till Öppna skolplattformen, som i en egen app presenterar Skolplattformens information i ett mer användarvänligt gränssnitt.

Läs mer: Spelet bakom polisanmälan mot Öppna skolplattformen

Den 16 april, bara tre dagar efter besöket på registraturet, polisanmälde Stockholms stad upphovspersonerna bakom Öppna skolplattformen för dataintrång. Nyligen lade polisen ned förundersökningen och konstaterade samtidigt att inget brott begåtts.

Den 30 augusti anmälde Christian Landgren utbildningsförvaltningen till Justitieombudsmannen, där Landgren bland annat vill att JO prövar om utbildningsdirektör Lena Holmdahl gjort sig skyldig till falsk tillvitelse då hon undertecknat polisanmälan trots att Stockholms stad redan hade information ”som talade emot att brott hade begåtts”.

Den registrator som tagit emot Landgren och Vikström på morgonen den 13 april noterade hur företrädarna för Öppna skolplattformen med tilltagande förtvivlan försökte dechiffrera innehållet på de tusentals A4-sidorna.

Registratorn: ”ett jävla sätt att behandla dem på”

– Både på registraturet och vaktmästeriet tyckte vi redan på förhand att det var helt galet. Det är både en servicefråga och också en väldigt miljömässig fråga att man liksom inte skriver ut filer på tusentals papper. Jag tyckte dessutom att det var ett jävla sätt att behandla dem på. Det var det som gjorde att jag bara gick och hämtade en dator, säger registratorn till Ny Teknik.

Under överinseende av registratorn fick Christian Landgren och Daniel Wikström – helt enligt praxis – logga in på registraturets gästkonto och söka efter handlingarna duon var ute efter.

Läs mer: Efter tre år med nya lagen: Noll anmälda it-incidenter

Registratorns beslut möttes med bestörtning av it-enhetens jurister. I ett mejl till registratorn, som Ny Teknik tagit del av, skriver en av juristerna:

”Jag hörde att du hade bett att få tillgång till filen som vi skickat till vaktmästeriet för utskrift. Det är inte okej att vaktmästeriet lämnade ut filen till dig...denna skulle inte visas för personerna så att de kunde eventuellt bereda sig tillgång till dessa digitalt. På den datorn du visade upp dessa fanns det internet? Kan de ha berett sig en kopia av materialet? Har de använt en sticka i dator?”

Registratorn svarar:

”Att de inte har reproducerat informationen har jag ju sörjt för genom att sitta på plats i ett rum och titta på sedan kl 8 imorse.”

Oro för att sekretessen röjts

I mejlväxlingen som följer uttrycker juristen oro över att Landgren och Vikström ska ha kommit över sekretessbelagd information, trots att det enda företrädarna för Öppna skolplattformen tagit del av var mejlloggarna, inte själva innehållet i mejlen.

Några av mejlloggarna var visserligen även de maskade, och juristen skriver vidare: ”Han som skulle titta på materialet är väldigt it kunnig så vi är oroliga för att han kan ha kopierat något till sig via internet”. Juristen uppger att ”rent teoretiskt sett skulle det kunna vara så att vi röjt upphandlingssekretessen och då skulle vi eventuellt vara tvungna att göra om hela upphandlingen”.

Läs mer: ”Tips till Stockholms stad: Så här skapas innovation”

Den sekretessbelagda ärenderaden – som juristen tror kan äventyra hela upphandlingen – lyder: ”Underlag upphandling reception och hemtagning vaktmästeri”.

”På vilka rättsliga grunder”, svarar registratorn, ”som ärendemeningen 'Underlag upphandling reception och hemtagning vaktmästeri', kan undanhållas för allmänheten framstår som en gåta för mig.”

– Det blev ett himla rabalder internt för att jag hade lämnat ut dem i digital form i stället för i form av pappersutskrifter, som ju var tänkt att försvåra åtkomsten av informationen i e-postloggarna avsevärt, säger registratorn till Ny Teknik. Han fortsätter:

– Jag gjorde något som it-enheten absolut inte ville att jag skulle göra. Jag blev sedan kallad på möte med chefen för it-enheten. 

Christian Landgren säger att de sökbara mejlloggarna som registratorn bistod med gav dem tillgång till värdefull information i de mejl de senare kunde begära ut.

– Det var väldigt viktigt att vi fick tillgång till loggarna.

Måste inte lämnas ut digitalt

Daniel Vikström, som till vardags jobbar på Försvarsmakten, konstaterar att en myndighet inte har någon skyldighet att lämna ut handlingar, annat än på fysiska papper.

– Och det är flera myndigheter som tar det där till sin spets. I det här fallet var de väl så krångliga som de bara orkade, säger Vikström.

Chefen för it-enheten heter Ann-Marie Taylor.

– Det är ju olyckligt att när det är tänkt att lämnas ut på ett sätt och sedan görs på ett annat sätt, då är risken stor att man röjer saker. Eftersom inte filen är behandlad utifrån att maskas digitalt utan man har maskat den analogt så att säga, säger Taylor.

Men det fanns inget av det som maskats som kunde äventyra någon upphandling.

– Nej, det var ju en bedömning man hade gjort. Att det fanns, som jag förstod det, information om en upphandling.

Registratorn anser att ni försökte försvåra utlämningen av allmän handling.

– Det får stå för honom. Vi agerar alltid utifrån att vi är tjänstemän och inte har personliga åsikter eller ageranden under vår tjänstgöring.

Men de här handlingarna behövde ju inte skrivas ut på papper.

– Fast allmänna handlingar är ju inte bärare av information utan det är ju själva informationen som är den allmänna handlingen. Om den kommer digitalt eller på papper, det är oväsentligt egentligen.

Det håller jag med om. Så varför skrev ni då ut den på papper?

– Det var för att man inte hade gjort maskningen digitalt.

Varför hade ni inte det gjort det då?

– För att vi inte hade hunnit med att göra det.

Jo, det hade ni ju. Företrädarna för Öppna skolplattformen hade ju varit i kontakt med er dagarna före deras besök på registraturet. Och hinner ni beordra vaktmästeriet att skriva ut tusentals A4-sidor så hinner ni väl maska en ärenderad?

– Jag tror att bedömningen vad vi hinner med eller inte hinner med, eller vad vi vill prioritera, den måste ju iallafall ske internt hos oss.

Förstår du att det här ser ut som om ni försökt försvåra utlämnandet av allmän handling?

– Det förstår jag mycket väl att de kan tycka.

Efter avslutat samtal mejlar Taylor till Ny Teknik, och hänvisar då till att det i själva verket var dataskyddsförordningen gdpr som var skälet till att handlingarna måste lämnas ut på papper.

Enligt registratorn har det på it-enheten blivit praxis att hänvisa till gdpr.

– Det har blivit väldigt bekvämt för dem att göra så även när det handlar om helt okomplicerad information.

Registratorn jobbar sedan en tid inte längre kvar på utbildningsförvaltningen. Några månader efter händelsen på registraturet fick han, som jobbat i 15 år för Stockholms stad, plötsligt och oväntat ett erbjudande om att bli utköpt, som han först tackade nej till två gånger. Till sist gick han motvilligt med på det.

I JO-anmälan nämns att registratorn ska ha ”utsatts för repressalier av utbildningsförvaltningen och sedermera köpts ut från sin anställning”. Det finns dock inga bevis på att det var skälet till erbjudandet om utköp.

Petra Nergårdh, hr-chef på utbildningsförvaltningen, säger till Ny Teknik att hon inte vill kommentera personalärenden. På frågan om hon tycker att registratorn gjorde rätt som assisterade företrädarna för Öppna skolplattformen den 13 april, säger Nergårdh:

– Jag tycker att han agerade helt korrekt i den situationen.

Peter Ottsjö

Mer om: Stockholms stad

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt