Ny satsning på elnät ger 320 MW mer i Stockholm

2020-10-20 16:35  

Behovet av el ökar snabbt i Stockholm. Nu investerar Svenska kraftnät 250 miljoner kronor i en ledningsomkoppling som ger Stockholmsområdet 320 MW mer el –mer än Uppsalas elbehov – om tre år.

Det är trångt i elledningarna, särskilt runt storstäderna. Samtidigt tar det lång tid att bygga nya ledningar. Tio till tolv år är inte ovanligt från beslut till drifttagning.

Svenska kraftnät har beslutat om flera sådana långsiktiga investeringar för att överföra mer el till Stockholm. Men resultatet kommer inte att vara klart förrän runt år 2030.

– Vi har därför analyserat hur vi kan få upp kapaciteten snabbare genom att göra smarta investeringar i befintliga ledningar och anläggningar, säger Tobias Edfast, nätutvecklingschef på Svenska kraftnät.

Det har lett till att Svenska kraftnät nu har beslutat att koppla in i en 400-kilovoltsledning till stamnätsstationen Tuna utanför Uppsala. I dag går ledningen mellan kärnkraftverket Forsmark och Odensala i Sigtuna kommun. I fortsättningen ska den gå från Forsmark till Tuna och vidare till Odensala.

”Vi har en flaskhals i dag”

Investeringen omfattar cirka 250 miljoner kronor och inkluderar även installation av ytterligare en transformator i Tunastationen.

Arbetet med projektet drar igång nästa år. Nu håller Svenska kraftnät på med förfrågningsunderlaget.

Tobias Edfast konstaterar att satsningen är en viktig investering för Stockholmsregionen eftersom det ger en kraftig kapacitetsökning redan 2023. Tillskottet om 320 MW är mer än Uppsalas effektuttag.

Omkopplingen vid Tunastationen innebär att en flaskhals i elnätet åtgärdas och skapar bättre redundans i elsystemet.

– I och med omkopplingen kommer stora delar av effekten att vara kvar på 400-kilovoltsnätet om vi får ett fel på en ledning. Vi har en flaskhals i dag på en 220-kilovoltsledning som går från väst in mot Sollentuna, säger Tobias Edfast.

Fram till 2030 måste prioriteringar göras

Nästa stora ökning av överföringskapaciteten i Stockholm sker 2026 och 2027, då kabeln Citylink tas i drift. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet och ingår i investeringsprogrammet Stockholms Ström.

Enligt Svenska kraftnät ökar kapaciteten då med 800 MW, vilket är i paritet med Malmös hela behov.

År 2030, när Svenska kraftnäts två investeringsprogram Stockholms Ström och Storstockholm Väst, är i mål, ska i princip alla behov av ny elförbrukning kunna tillmötesgå. Fram till dess måste prioriteringar göras av de regionala nätbolagen.

Men när Tuna-projektet utanför Uppsala är klart 2023 kommer läget att lätta något, enligt Tobias Edfast.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt