KARRIÄR

Därför blir du inte hjälpt av tipsen för ökad produktivitet

Hur fungerar produktivitetstipsen för dig?

Tipsen för hur du kan öka din produktivitet duggar tätt och så gör även vittnesmålen från dem som har blivit hjälpta. Så varför fungerar de inte för dig?

Publicerad Uppdaterad

Det är sällan något fel på råden i sig, allt handlar om att du ska förstå vilka råd som passar just dig och din situation. 

Det menar journalisten och entreprenören Jadon Sutton. I en artikel i Forbes ger hon ge fyra förklaringar till varför du inte har hittat rätt, och vad du ska göra för att nå den förändring du önskar.

Det finns ingen universallösning. Det är som med så många andra saker för oss människor – vi är olika och vad som fungerat för en person är inte nödvändigtvis vad som fungerar för en annan, inleder Delgado. 
Gör i stället: Ha ett bredare angreppssätt och syn på produktivitet. I stället för att se det som en av och på-knapp ska man ”se det som en våg”, menar Sutton. Skaffa en uppsättning strategier som fungerar för just dig och i olika situationer. 

Enkla tips, svåra att implementera. Metoderna i tipsen är ofta enkla i sin utformning, som pomodorometoden som går ut på att jobba i 25 fokuserade minuter åt gången. Men lika lite som ett par nya löparskor kan få den helt otränade att plötsligt springa en mil kan en tickande timer som enda hjälpmedel göra dig produktiv, menar Jandra Sutton. 
Gör i stället: Börja i det lilla! Exempelvis med en fem minuters "brain dump" för att sortera på dina tankar och de uppgifter du har framför dig varje morgon snarare än att börja med en fullständig förändring av dina rutiner, tipsar Sutton.

Missar underliggande beteenden och vanor. Inte sällan blir nya verktyg för produktivitet en boost när de tas i bruk bara för sedan ha en minskande effekt när nyhetens behag har lagt sig. Det här beror på att dina underliggande vanor inte har ändrats på djupet och att det inte har tagits hänsyn till emotionella aspekter som enligt forskning spelar stor roll i produktivitet, skriver Sutton.
Gör i stället: Ta hänsyn till var dina styrkor och svagheter ligger innan ett en produktivitetsteknik tas i bruk. ”Hur kan du använda den resursen till att förbättra eller modifiera dina existerande vanor? Vilka är dina största svårigheter?” skriver Sutton. 

Produktivitet är inte en konstant. Ett problem med synen på produktivitetstips är strävan efter att produktiviteten ska ligga på samma nivå vid varje givet tillfälle. Men en mängd individuella faktorer – allt från sömn och stressnivåer till relationer och händelser på företaget – har en inverkan. 
Gör i stället: Inse att att produktivitet alltid kommer att variera över tid och försök att förstå vad det är som påverkar den vid olika tider, uppmanar Jadon Sutton. ”Ju mer du accepterar variationerna i din produktivitet, ju mer kan du lära dig om den”, skriver hon.