Ny rapport: Industrins omställning kräver dubbelt så mycket el som i dag

2019-04-23 08:00  

Det krävs betydligt mer el och biobränsle än i dag om svensk industri ska nå nollutsläpp av växthusgaser till 2045. En del branscher behöver också ta hjälp av koldioxidlagring. Det konstaterar IVA.

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045. Det innebär att utsläppen av växthusgaser till atmosfären då ska vara noll.

I dagsläget släpper svensk industri ut ungefär 17 miljoner ton växthusgaser varje år. Merparten, 36 procent, kommer från järn- och stålindustrin.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har gått igenom industrins förutsättningar för att nå nollutsläpp. Arbetet har gjorts i samarbete med industriföreträdare och rapporten presenteras under tisdagen.

– Tekniskt sett finns det lösningar för hur industrin ska bli klimatneutral, men det krävs bra förutsättningar för att den ska komma till stånd. Det krävs svenska och europeiska styrmedel som möjliggör och stöttar omställningen, säger Karin Byman, projektledare på IVA.

I rapporten kommer IVA fram till att industrin kraftigt behöver öka sin användning av el och biobränslen för att kunna bli klimatneutral. Från 56 TWh biobränsle 2017 till 74–87 TWh år 2045. Det motsvarar en ökning om uppemot 55 procent.

Läs mer: Så lång är vägen till fossilfritt stål

Ännu mer behöver tillgången på el öka. Från de 50 TWh som industrin gjorde av med 2017 till 80–100 TWh år 2045. Det motsvarar uppemot en 100-procentig ökning.

Siffrorna skiljer sig en del jämfört med en liknande rapport som Sweco gjorde för ett tag sedan. Den utgick från branschernas egna färdplaner för fossilfrihet och Sweco kom fram till att 29 procent mer el och 86 mer bioenergi skulle behövas för att nå klimatmålet till 2045.

– Sweco inkluderade även transporter. Tar man bort transporterna ligger våra siffror i samma härad, även om IVA ser ett betydligt större elbehov inom industrin 2045, säger Karin Byman.

Enligt IVA ser samtliga industrier ett behov av mer el och biobaserade bränslen för att klara omställningen. I övrigt kommer arbetet att handla om att ta vara på restprodukter, använda vätgas och arbeta med energieffektivisering.

”Inte så himla lätt någonstans”

Men koldioxidlagring, så kallad CCS, behövs som ett komplement i flera branscher, spår IVA. Det gäller gruv-, mineral-, cement- och kemiindustrin.

CCS står för Carbon Capture and Storage och innebär att koldioxid avskiljs från rökgaserna direkt vid fabriksskorstenen så att växthusgasen aldrig når atmosfären. Därefter komprimeras den och pumpas ner i berggrunden.

IVA tror också att CCU kan bli en lösning i klimatomställningen. CCU står för Carbon Capture and Usage och innebär att koldioxid som avskiljs från rökgaser används i nya processer. Till exempel kan kemiindustrin upparbeta koldioxid som bildas i produktionsprocesser med vätgas. Då ombildas den till metanol som sedan kan användas som råvara. En fördel som IVA ser med CCU är att avskiljning kan bli mer ekonomiskt fördelaktig eftersom koldioxiden kan ge en intäkt.

Vilken industri får svårast att ställa om?

– Stora och tunga projekt pågår i stålindustrin, till exempel med Hybrit, men det är fortfarande ganska osäkert och mycket forskning och utveckling krävs. Cementindustrin kan faktiskt inte ersätta allt med förnybara bränslen, de måste ha CCS eller andra lösningar, säger Karin Byman.

Vilken industri får lättast att ställa om?

– Jag vet inte om det är så himla lätt någonstans. Det varierar nog snarare mellan enskilda processer än mellan branscher. Värmeprocesser med lägre temperaturer har nog lättare att ställa om. Där kan man lösa det med el eller förnybara biobränslen. Men för högre temperaturer, över 1 000 grader, går det inte med el i dagsläget. Där krävs mer forskning, säger Karin Byman.

Har ni tagit ställning till hur tillgången på bioenergi och el ska ökas?

– Nej inte i den här rapporten. Det kommer i augusti när vi presenterar vår delrapport om energisystem. Delrapporterna som kommer nu före sommaren, industri och transport, visar på behoven, sedan kommer energisystemrapporten som ska peka på vad som krävs för att möta behoven, säger Karin Byman.

Vägval för klimatet

Rapporten Så klarar svensk industri klimatmålen ingår i IVA:s projekt Vägval för klimatet.

Fem delrapporter ska tas fram: Industrisystem, Transportsystem, Livsmedelssystem, Energisystem, Samhällssystem. Därefter ska en syntesrapport sammanfatta de fem delrapporterna.

Målet är att projektet ska leda till en handlingsplan för hur Sverige ska nå sina klimatmål.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt