Experterna svarar: Ska datan ligga i molnet, kanten – eller i dimman?

2018-04-18 10:51  

AUTOMATIONSNÄSTET. Begrepp som cloud computing, samt fog och edge computing förekommer allt oftare. Utvecklingen drivs på av allt större datamängder som behöver hanteras allt snabbare. Men när passar vad bäst? Experterna i Automationsnästet reder ut.

Experterna i Automationsnästet ger råd kring hur du ska hantera större datamängder.

Denna veckas expertpanel består av:

  • Dr Azimeh Sefidcon Research Director, Cloud Systems and Platforms, Ericsson
  • Henrik Sihm, innovationsspecialist, Sigma Connectivity
  • Theo Kanter, professor i datavetenskap, institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet

1. Vad är egentligen skillnaden mellan begreppen cloud, edge och fog computing i ett industriellt sammanhang?

Dr Azimeh Sefidcon:

– Cloud computing bygger på centraliserad datahantering för att uppnå skalfördelar. Edge och fog computing strävar efter att minska latensen för slutanvändaren genom att placera datahanteringen närmare slutanvändaren. Skillnaden mellan edge och fog ligger i var i nätet datahanteringen placeras men även vem som har tagit till sig koncepten. Fog computing placerar typiskt datahanteringen tillsammans med routrarna i nätverket och även i enheterna. Edge computing kan syfta på olika scenarier. Ett som anammats av mobilnätoperatörer är där datahanteringen placeras ute i mobilnäten.

Henrik Sihm:

– Skillnaden mellan cloud, fog och edge handlar om var data behandlas och lagras. Beräkningar som utförs nära källan kallas edge computing. Några exempel på edge computing är FFT och maskininlärningsalgoritmer. Molnet används oftare för icke-tidskritiska beräkningar, till exempel för träning av maskininlärningsalgoritmer eller sammanställning av data. Vid fog computing kan olika källor dela data och beräkningar,. Man rör sig lite närmare molnet men med kortare responstid och högre tillförlitlighet.

Theo Kanter:

– Cloud computing ger tillgång till datatjänster via internet för lagring och beräkningar genom virtualiseringsteknik. Edge computing optimerar datatrafiken till och från datakällor, som sensorer, genom att flytta beräkningar till servrar där anslutningar hanteras. Fog computing ger möjlighet att flytta beräkningar och hanteringen ända ut till sensorerna. Det anses nödvändigt för att ytterligare optimera datatrafiken, snabba responser och för att möjliggöra autonomt beteende i till exempel bilar.

2. För vilka industriella applikationer kan edge eller fog computing vara ett bra alternativ eller komplement till att använda cloud computing och i så fall varför?

Dr Azimeh Sefidcon:

– Ett exempel är iot inom fordons- och tillverkningsindustrin, där det finns enorma mängder data som produceras av sensorer som behöver analyseras. Genom att behandla och filtrera data nära källan minskas risken för att näten överlastas. Ett annat område är realtids- och latenskänsliga applikationer, som självstyrande system och robotassisterad tillverkning, som är beroende av låg latens och hög datasäkerhet. Dessa applikationer av edge och fog computing hjälper till att optimera användningen av nätresurser och kompletterar den skalbarhet som centrala datacenter ger.

Henrik Sihm:

– Edge och fog kommer att vara dominerande vid tidskritiska applikationer, där långsamma beslut riskerar att förstöra maskiner eller utsätta personer för fara. Exempel kan vara adaptiva farthållare, industrirobotar eller övervakning av maskiners förslitning. Andra användningsområden kan vara när batteritid är viktigt och man därför inte vill använda energi till att sända data till molnet i onödan.

Theo Kanter:

– Edge förespråkas av operatörer för att optimera accessnätet. Det kan kombineras med fog i iot som ger stöd för autonomt beteende, och realtidsberäkningar på distans och på platser där ständig anslutning inte är garanterad. Exempel: energisektorn, prospektering och produktion. Smarta utrymmen och byggnader. Autonom körning och transport. Processer i smarta fabriker.

3. Tror du att kombinationen av edge, fog och cloud com­- puting kommer att vara det vanligaste sättet att bygga lösningar i framtiden? Och finns det kopplingar till annan framväxande teknik som driver på den utvecklingen?

Dr Azimeh Sefidcon:

– Med ny teknik som virtuell verklighet, artificiell intelligens, autonoma bilar, smarta hem och industriella robotar ökar inte bara behovet av låg latens utan också kraven på säkerhet och robusthet. Det kommer att krävas lösningar som består av kombinationen av vad som i dag kal­las edge, fog och C-Cloud. Den kombinationen kommer att utgöra en gemensam plattform för konsumenter och industrin som jag brukar kalla för ”industrial cloud”. Med tiden kommer detta att standardiseras för att stödja driftskompatibilitet mellan olika komponenter på ett sätt som är optimerat för användarna.

Henrik Sihm:

– På Sigma Connectivity jobbar vi med framtidens teknik, och vi är nog alla överens om att det kommer vara kombinationen av edge, fog och cloud som kommer att vara framtidslösningen. Beräkningarna och lagringen kommer att utföras där den har störst förutsättningar att leverera önskat resultat. Molnet kommer att användas för långtidslagring och icke-tidskritiska beräkningar medan edge och fog kommer att användas när beräkningarna är tidskritiska och tillförlitligheten och robustheten i nätet är avgörande faktorer.

Theo Kanter:

– Behovet att ökad automatisering och autonomt beteende i olika sektorer, kombinerat med det snabbt ökande antalet datakällor som sensorer, är en stor utmaning. För att möta den krävs kombinationer av fog, edge och cloud. Men även ett säkert och decentraliserat datalager som möjliggör smarta och säkra autonoma beslut i alla enheter. Decentraliserat ai, maskinlärande och blockchain är steg på den utvecklingen.

 

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Automationsnästet

Automationsnästet görs i samarbete med Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Vill du delta i Automationsnästet med ditt företag? Hör av dig till automation@nyteknik.se

Ny Teknik redaktion

Mer om: Cloud Computing

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt