Expert: Det behövs en satsning på ai inom offentlig sektor

2018-09-14 11:31  

Utbildning, hållbarhet och öppna data. Det är några av nyckelorden för att Sverige ska ligga långt fram både inom utveckling och tillämpning av artificiell intelligens.

Efter valet: Den nya regering som Sverige får hamnar mitt i flera avgörande teknikomställningar. Enligt experter krävs politiska insatser för att Sverige inte ska hamna efter. Ny Tekniks redaktion listar fem teknikskiften som en politisk ledning måste ha koll på.

Del 1: Elproduktionen

Del 2: Fordon

Del 3: Klimatutsläpp

Del 4: Cybersäkerhet

Del 5: Artificiell intelligens
______

Utvecklingen inom artificiell intelligens rusar fram, och tekniken skulle kunna ge enorma effektiviseringar i samhället.

Det har den sittande regeringen tagit fasta på, och satte tidigare i år som mål att Sverige ska bli ledande inom tillämpning av artificiell intelligens. Men en kartläggning som Vinnova presenterade i våras visar att Sverige har långt kvar dit – även om det finns potential.

Fredrik Heintz, som är docent vid Linköpings universitet och ordförande för Svenska AI-sällskapet, efterlyser stora och långsiktiga satsningar på området från nästa regering.

Han jämför med den Wallenbergfinansierade satsningen Wasp, där han själv är involverad som föreståndare för forskarskolan. Den har en budget på över 3 miljarder kronor som ska gå till grundforskning inom ai.

– Det skulle behövas en minst lika stor satsning kopplad till offentlig sektor. Regeringen behöver få myndigheter att bli bättre på att tillgängliggöra data och att samverka, säger Fredrik Heintz. Genom att tillgängliggöra mer information öppnar man upp för att företag ska kunna bygga bra tjänster åt medborgarna.

Läs mer: Partierna vill reglera artificiell intelligens

Något som skulle kunna ge stora ekonomiska och sociala vinster.

– Kan du effektivisera sjukvården med en procent skulle det genast kunna frigöra miljarder, säger Fredrik Heintz.

Tar inte vara på möjligheterna med ai

Medan utvecklingen inom artificiell intelligens går framåt i rasande takt har offentlig sektor hamnat på efterkälken. Tekniken ger möjlighet till stora effektiviseringar i samhället, men hittills har vi inte sett det i praktiken.

– Möjligheterna ökar väldigt snabbt, men vad offentlig sektor och till viss del även företag erbjuder ligger väldigt långt efter, säger Fredrik Heintz.

En annan viktig uppgift för nästa regering blir att utbilda människor i att interagera med artificiell intelligens. Det menar digitaliseringsekonomen Anna Felländer, som är knuten till KTH och sitter med i regeringens digitaliseringsråd.

– Artificiell intelligens förstärker och utökar den mänskliga intelligensen. Vi behöver omfamna ai som ett redskap för att möta de utmaningar vi står inför och stärka svensk konkurrenskraft, säger Anna Felländer.

Läs mer: Ai-experten Danica Kragic: ”Regeringen är så långsam”

Hon vill att kunskaper i artificiell intelligens ska in näst intill i alla utbildningar. Från juridik till ekonomi ska vi lära oss hur vi kan utföra vårt arbete bättre med hjälp av ai. Samtidigt krävs kontinuerlig fortbildning för att de som redan är ute i arbetslivet ska lära sig dra nytta av tekniksprånget som är på väg.

– Det bästa resultatet uppnås om människor och ai jobbar ihop, säger Anna Felländer. Artificiell intelligens kan förstärka och utöka den mänskliga intelligensen, och människorna kan hjälpa till där ai inte kommit lika långt som inom kreativitet och sociala förmågor.

Ett annat område som kommer att bli viktigt de närmaste åren är att skapa förutsättningar för vad Anna Felländer kallar hållbar ai. Där man ska främja innovation men samtidigt se till att det finns etiska riktlinjer som styr hur man får använda ai.

Simon Campanello

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt