De planerar jättebygge mot framtidens översvämningar

2020-05-06 08:13  

Falsterbonäset i Skåne med vitskimrande stränder och praktfulla strandvillor ligger riskabelt till när havsnivån stiger. Kommunen vill satsa mångmiljonbelopp på skyddsvallar och murar – till priset av förstörd utsikt för vissa. Snart kommer mark- och miljödomstolens dom.

Totalt planerar Vellinge kommun för fem kilometer murar och 16 kilometer skyddsvallar till ett pris av minst 160 miljoner kronor.

Jan Wieslander i Skanör är en av dem som kommer att få muren precis utanför tomtgräsen, om kommunen får sin vilja igenom. Det kommer i så fall att ske mot hans vilja.

– Vi har bott här i 30 år och det har aldrig varit någon översvämning in på min tomt. Och vi har haft mycket glädje av den här utsikten. Det är ett unikt fågelområde, säger han.

Vellinge i bräschen

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) ser översvämningsskyddet som en ödesfråga för Falsterbonäset.

Läs mer: Drönare ska 5g-sända livevideo från olycksplatser

– Ska man vilja flytta hit och ska företag vilja satsa här så måste man veta att det finns en lösning för den problematik som vi vet finns, säger hon till TT.

Här vill Vellinge kommun bygga översvämningsskydd. Grafik: Ingela Landström/TT

Hon ser det som att Vellinge kommun nu går i bräschen i en fråga som många kommuner brottas med till följd av den höjning av det genomsnittliga havsvattenståndet som väntar i klimatförändringarnas spår.

– Jag vet att det är många kommuner som följer vårt arbete och som med intresse kommer att titta på mark- och miljödomstolens beslut här.

Oberäkneligt vattenstånd

Falsterbonäset kan beskrivas som en T-formad landtunga byggd på sand som sträcker sig ut från Skånes sydvästra spets i riktning mot Danmark. Det omgivande havet, som gör området så attraktivt i mångas ögon, är oberäkneligt.

Läs mer: Försäkringsbolag tvekar om ersättning för översvämningar

Ibland stiger vattennivån kraftigt och det blir översvämning. Allra mest extremt var det 1872 då det som kallades Backafloden drabbade näset. Vattenståndet steg då mer än två meter över det normala och en stor del av näset översvämmades.

Vad tror du händer om ni inte skulle satsa på översvämningsskydd?

– På sikt kanske inte folk skulle våga köpa bostäder här, företag skulle inte vilja etablera sig och vi skulle få färre arbetstillfällen, säger Carina Wutzler.

Carina Wutzler (M), kommunstyrelseordförande i Vellinge. Foto: Johan Nilsson/TT

Skyddsvallar och murar är också en förutsättning för att kommunen ska kunna upprätta detaljplaner för ny bebyggelse, understryker hon.

"Skjuter över målet"

Skanörbon Tomas Sveger tycker att det är bra att kommunen försöker göra något, men är kritisk till utformningen av översvämningsskyddet. Stora estetiska och kulturella värden står på spel, framhåller han.

– Att man tar i det här, det tycker jag är bra, men jag tycker att man skjuter långt över målet, säger han.

Den mur som kommunen vill bygga runt en del av Skanör kunde göras 60 centimeter lägre till en början, menar han.

Skanörbon Tomas Sveger tycker att det är bra att kommunen försöker göra något, men är kritisk till utformningen av översvämningsskyddet. Stora estetiska och kulturella värden står på spel, framhåller han. Foto: Johan Nilsson/TT

– Sedan förbereder man för att lägga på sektioner om det skulle behövas. På det viset kanske man slipper gå i 50–100 år och titta på den här förfärligt höga muren och så kanske man kan ha en lite lägre som inte förändrar stadsbilden på samma sätt.

Förespråkar jordvall

Även Peter Vilén, som har sommarhus i Ljungskogen öster om Skanör-Falsterbo, ifrågasätter murbygget i Skanör. Han kallar det "förfärligt" och menar att det borde gå att även där bygga en bredare, bevuxen jordvall i stället.

Men på det stora hela ställer han sig bakom kommunens planer. Han tar oss med på en promenad ner mot havet och pekar på de grannhus som skulle drabbas om något liknande Backafloden upprepas.

– Om man inte gör något nu så kommer det inom de närmsta 20 åren att bli en större översvämning och då kommer många att skrika att det var hemskt att man inte hade den där vallen.

Fakta: 21 kilometer översvämningsskydd

Merparten, 16 kilometer, av det översvämningsskydd som Vellinge kommun vill uppföra ska bestå av jordvallar. Kommunen tänker sig vegetationsbeklädda vallar med ett cirka tre meter brett krön och jämnt sluttande slänter, som människor och djur lätt kan gå över.

På vissa sträckor kommer vallarna att vara ännu bredare för att man till exempel ska kunna ha cykelbanor på dem.

Totalt fem kilometer av översvämningsskyddet ska bestå av murar. Dessa vill man bygga på platser där det är för trångt för breda vallar.

Målet är att skyddet ska uppnå en höjd på tre meter över RH2000 (rikets höjdsystem år 2000). Det betyder att murar och vallar kommer att ha en varierande höjd över befintlig mark beroende på naturliga höjdskillnader i landskapet. På 80 procent av sträckan kommer skydden att vara lägre än 1,5 meter över befintlig marknivå.

Mark- och miljödomstolens dom väntas torsdag den 7 maj

Källa: Vellinge kommun

Cecilia Klintö/TT

Mer om: Havsnivå Sverige

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt