5g-auktionen skjuts upp – vad händer nu?

Förvaltningsrätten har tillfälligt hävt Huawei-förbudet i den kommande svenska 5g-auktionen. ”Man kan inte ha en osäkerhet av det här slaget inför 5g-utbyggnaden” säger Tres teknikchef.

Det här har hänt

20 oktober meddelade Post- och telestyrelsen, PTS, vilka aktörer som hade valts ut för att delta i auktionen om 5g-frekvenserna på 2,3 GHz- och 3,5 GHz-bandet: Hi3G (Tre), Net4Mobility (Tele 2 och Telenor), Telia samt Teracom.

Samtidigt meddelade myndigheten att villkoret för att få delta är att operatörerna inte ska använda utrustning från kinesiska telekombolagen Huawei eller ZTE i sin utbyggnad. Operatörerna är också tvungna att fasa ut befintlig utrustning från bolagen senast 2025, om den ska användas för de frekvenser som auktionen avser.

PTS beslut stödjer sig mot den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft 1 januari 2020. Efter samråd med Säpo och Försvarmakten bedöms Huawei och ZTE vara säkerhetsrisker i ett framtida svenskt 5g-nät.

6 november överklagade Huawei beslutet från PTS till Förvaltningsrätten i Stockholm. PTS hade tidigare hävdat att beslutet inte gick att överklaga – förrän efter auktionen, och då av de operatörer som får tilldelning av spektrum.

9 november meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm ett tillfälligt beslut att häva kravet på operatörerna att utesluta utrustning från Huawei och ZTE i 5g-nätet. Ett slutgiltigt beslut väntas inom ett par veckor ”eller före jul”, enligt chefsrådman Johan Lundmark.

PTS meddelade på kvällen att auktionen, som var planerad att starta 10 november, skjuts upp.

Vad säger operatörerna?

Telia:

Operatörerna är i stort sett överens om att det är rimligt att skjuta upp auktionen. Undantaget är Telia som menar att PTS gör fel som inte inleder den genast.

– Vi har ingen åsikt om överklagan i sig, däremot är det djupt olyckligt om auktionen försenas ytterligare. Vi ser ingen anledning för PTS att hålla på den, och vi menar att auktionen kan köras igång omgående, säger Telias teknikchef Staffan Åkesson.

Han menar att operatörerna är vana vid att det finns osäkerhetsfaktorer kring villkoren för att bygga mobilnät. Situationen med Huawei och ZTE ser han inte som något undantag som skulle vara skäl nog att stoppa tilldelningen av frekvenser.

Auktionen skulle startat i dag, PTS meddelade igår kväll att den blev uppskjuten. Hur påverkar det ert arbete att få ett sådant besked med så kort varsel?

– Vi har förberett oss under lång tid och det var naturligtvis en stor besvikelse att få det här beskedet. När vi är mitt i en pandemi, är mer beroende än någonsin av att den digitala utvecklingen fortsätter. Det här är djupt beklagligt både för oss och för hela samhället, säger Staffan Åkesson.

Telia har sedan tidigare meddelat att de redan ingått ett partnerskap med Ericsson kring 5g-utbyggnaden, och påverkas därför inte av förbudet mot utrustning från Huawei och ZTE.

Tre:

– Vi tycker naturligtvis att beskedet är beklagligt, och riskerar att försena 5g-utbyggnaden i Sverige. Men givet beslutet från Förvaltningsrätten är detta det enda rimliga beslutet. Auktionen kan inte påbörjas förrän det här har klarats ut rättsligt, säger Tres teknikchef Per Stigenberg.

Hur påverkar det här Tres 5g-planer?

– Det påverkar oss i så motto att läget har blivit något osäkrare. Nu vet vi inte när vi kan få tillgång till frekvenserna vi vill ha i auktionen.

Leverantörerna på den svenska telekommarknaden är få. Av den anledningen är viktigt för operatörerna att veta vilka aktörer som är tillgängliga inför den stundande 5g-auktionen.

– Man kan inte ha en osäkerhet av det här slaget inför 5g-utbyggnaden. Därför är det rimligt att auktionen skjuts upp, säger Per Stigenberg.

Om förbudet mot Huawei kvarstår, skulle det påverka hur mycket pengar Tre är beredda att lägga på auktionen?

– Jag vill inte kommentera auktionen i dagsläget. Men man kan säga såhär: i alla typer av auktioner är det viktigt att veta vad man bjuder på.

Läs mer: Ny Teknik Insight: En jätteguide till 5g

Tele2:

– Vi välkomnar PTS:s beslut att inte inleda auktionen. I och med Förvaltningsrättens beslut om inhibition är det helt uppenbart att grundläggande förutsättningar för auktionen är ovissa, och i ett sådant läge kan en så viktig auktion som denna inte genomföras, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2, i ett mejl till Ny Teknik.

– Tele2 förväntar sig nu att PTS fattar beslut om att skjuta på auktionen till dess att beslut i överklagandet har vunnit laga kraft, fortsätter Stefan Backman.

Telenor:

– I och med att Förvaltningsrätten nu beslutat att de nya villkoren inte gäller tillsvidare så anser vi att beslutet om att pausa auktionen är rimligt och nödvändigt. Det är viktigt för alla inblandade att veta vilka krav som gäller framåt, inte minst även för att kunna göra en relevant värdering av de frekvenser som står till buds. Auktionen bör därför skjutas upp till dess att förutsättningarna för den är klarlagda, skriver Jimmy Ahlstrand, chef för corporate affairs på Telenor, i ett mejl till Ny Teknik.

Tyst från PTS

På myndigheten som står i centrum av 5g-auktionen pågår nu ett arbete med att se över vad Förvaltningsrättens beslut betyder för möjligheterna att genomföra dem. PTS vill i nuläget inte kommentera kritiken från Telia.

– Vi går inte in och kommenterar något i det här läget, vi analyserar Förvaltningsrättens beslut och ser vilka möjligheter det finns att inleda den här auktionen så snart som möjligt, säger Petter Öhrn som är pressansvarig på PTS. 

När tror du att ni kan lämna ett besked?

– Det kan inte jag bedöma, nu sitter vi och tittar på Förvaltningsrättens beslut och gör en anlays av hur vi kan gå vidare. Den processen måste få bli klar först.

Vad säger Huawei om domstolens beslut?

Huawei är förstås väldigt nöjt med beslutet, säger Nordenchefen Kenneth Fredriksen, som intervjuades av SVT:s Aktuellt under måndagskvällen.

– Vi ser fram emot en öppen, transparent och konstruktiv dialog med svenska myndigheter som förhoppningsvis leder till att man undanröjer eventuella osäkerheter som gör att vi också kan vara en leverantör av 5g-utrustning i Sverige i framtiden, säger han.

Vad säger minister Anders Ygeman om domstolens beslut?

Digitaliseringsminister Anders Ygeman hoppas efter beskedet att auktionen ska kunna genomföras med så liten försening som möjligt, men konstaterade även att de rättsliga frågorna måste redas ut, rapporterar SvD.

På frågan om han helst ser en 5g-utyggnad med eller utan Huawei svarar han att regeringen har lagt fram ”den tuffaste säkerhetslagstiftningen i Europa”, som dock inte pekar ut enskilda företag eller länder.

– Det är inte regeringen som ska avgöra vilka komponenter som är säkra eller osäkra, utan det är en bedömning som ska göras av ansvarig myndighet, det vill säga PTS. De gör det i samråd med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, säger han till SvD.

Kalle Wiklund

Johan Kristensson

Simon Campanello

Mer om: 5G Huawei

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt