EUs vapen mot hotfull asteroid

2013-02-13 15:03  
En rymdfarkost kolliderar med en asteroid för att åstadkomma kursändring. (Illustration Astrium)

EU finansierar ett utvecklingsprojekt för att oskadliggöra asteroider som hotar att kollidera med vår planet.

På fredag den 15 februari passerar asteroiden 2012 DA14 jorden på ett avstånd av 27700 km. Den är 45 meter i diameter och väger 130000 ton. Den rör sig med en hastighet på 28100 km/h och innebär ingen fara för oss på jorden.

Men det finns över en halv miljon asteroider som kan innebära ett hot. 8000 av dessa har vi kännedom om, och hela tiden kartläggs nya. Asteroider som benämns NEOs (Near Earth Objects).

Att asteroider har kolliderat med jorden tidigare vet vi. Effekterna av sådana kollisioner har också varierat. Från miljontals knäckta träd vid nedslaget i Tunguska 1908 till att sannolikt dinosaurierna utrotades vid ett jättenedslag för 65 miljoner år sedan.

Författaren Arthur C Clarke kommenterar den händelsen med att "dinosaurierna utrotades för att de inte hade något rymdprogram".

Ett rymdprogram med målet att försvara jorden mot asteroider är Neoshield. Detta internationella projekt inleddes i januari förra året, med stöd bland andra från EU på 4 miljoner euro.

Det leds av tyska rymdforskningscentrum DLR i Berlin. Inom det treåriga forskningsprojektet ska man dels hitta effektivaste metoderna för att kartlägga potentiellt hotfulla asteroider, dels hitta metoder att oskadliggöra dem.

Projektledaren Alan Harris rekommenderar en metod för att på stort avstånd från jorden låta en rymdfarkost krocka med den annalkande asteroiden på ett sådant sätt att den ändrar kurs. Det ställer naturligtvis stora krav att styra satelliten så att den verkligen träffar rätt. Hastigheten på ett sådant rymdföremål kan vara 10 km/s, ytan satelliten kan behöva träffa kanske bara några kvadratmeter.

Laboratorieprov ska förhoppningsvis ge svar på vad som händer vid kollisioner mellan satelliter och asteroider.

En annan metod att påverka asteroidens kurs studeras av amerikanska forskare. Den går ut på att en rymdfarkost placeras parallellt med asteroiden, varefter en gravitationsförändring får asteroiden att ändra kurs. En sådan manöver kan dock ta flera år.

En betydligt mer drastisk metod, som studeras av ryska forskare, är att med hjälp av kärnvapen spränga asteroiden.

- En metod som kanske kan övervägas om en kilometerstor asteroid närmar sig, och om man har för kort tid på sig att försöka ändra föremålets bana, säger Alan Harris.

Effekterna av en sådan kärnsprängning ska också undersökas inom ramen för Neoshield-projektet. Metoden betraktas som kontroversiell eftersom man inte känner till effekten av en kärnexplosion i rymden.

Sammanlagt 13 samarbetspartner ingår i projektet Neoshield. Som en uppföljning av arbetet tänker man sig efter projektarbetet följa upp med praktiska prov. En åtgärdsplan ska också arbetas fram baserad på att asteroiden Apophis närmar sig jorden farligt nära 2029.

Se videopresentation från Astrium, en av projektdeltagarna:

<iframe width="468" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZIcODtesJzk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Håkan Abrahamson

Mer om: Asteroid Rymden

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer