”Utsläpp från kärnvapenkrig ska inte belasta civil kärnkraft”

2019-05-29 12:00  
Mats Ladeborn, chef kärnkraftstab Vattenfall. Foto: TT och Vattenfall

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Göran Bryntse har fel i sitt resonemang om kärnkraftens koldioxidutsläpp. Våra livscykelanalyser följer internationell standard, är certifierade och tredjepartgranskade, svarar Mats Ladeborn, chef kärnkraftstab Vattenfall

I Ny Teknik den 21 maj 2019 kommenterar Göran Bryntse Vattenfalls livscykelanalyser, så kallade Environmental Product Declarations, EPD:er. Göran Bryntse påstår bland annat att våra analyser inte avspeglar aktuella förutsättningar eller kärnkraftens livscykel och hänvisar bland annat till Stanfordstudien från 2009. Detta är fel.

I fallet med den så kallade Stanfordstudien utgår den bland annat från kärnvapenkrig och vill belasta civil kärnkraft med dessa utsläpp. Det är vare sig praxis eller rimligt.

Vattenfall genomför livscykelanalyser för kraftslagen kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. Våra analyser uppdateras fullständigt vart tredje år, är certifierade och tredjepartgranskas. Våra analyser följer internationell ISO-standard för livscykelanalyser och ger en rättvisande bild av varje kraftslags miljöpåverkan. Vår livscykelanalys för kärnkraft omfattar allt från byggnation, drift med uran- och bränsleförsörjning, rivning och nedmontering.

Resultaten av våra analyser stämmer väl med annan publik information om kärnkraftens miljöpåverkan. Men den informationen väljer Bryntse att förbigå. Ett exempel är IPCC:s rapport från 2014 , sidan 1335.

När vi påminner om detta säger kritiker att IPCC inte förespråkar något enskilt kraftslag. Det är helt riktigt. IPCC bedriver ingen politik, IPCC redovisar fakta. Energipolitik är en fråga för politiker. Kärnkraft svarar för 40 procent av svensk elförsörjning och bidrar till att Sverige har ett av världens bästa elsystem.

Vi på Vattenfall är stolta över vad vi åstadkommit när det gäller att ytterligare minska kärnkraftens miljöpåverkan från redan låga nivåer, från genomsnittet på 5 gram koldioxid per producerad kWh. Som jämförelse kan nämnas att naturgas och kol släpper ut i intervallet 500-800 gram koldioxid per kWh.

Vår dialog med leverantörer av bland annat uran och kärnbränsle fortgår för att ytterligare reducera kärnkraftens miljöpåverkan.

Mats Ladeborn,

chef kärnkraftstab Vattenfall

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt