”Moderat klavertramp om klimat och kärnkraft”

2019-05-21 13:07  
Göran Bryntse, Tekn Dr, ordförande i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO och vice president i EREF, European Renewable Energies Federation. Foto: TT och Privat

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Moderater försöker sätta fokus bara på utsläppen från själva kärnkraftverkets drift, inte dess livscykel. Det är genant och djupt odemokratiskt. Energipolitiken lämpar sig absolut inte för kvartalspolitik, skriver Göran Bryntse, Tekn Dr och ordförande SERO.

Det pågår för närvarande en kampanj för svenskproducerad kärnkraft. Den drivs av moderater, kristdemokrater och sverigedemokrater utifrån bevekelsegrunder som att en kärnkraftssatsning skulle vara bra för klimatet och samtidigt rädda oss undan den elbrist de försöker skrämma oss med. Detta trots att Sverige har ett obestridligt elöverskott.

Hur bygger man då upp en argumentation kring kärnkraft som en positiv miljöfaktor och en strategi för att riva upp energiöverenskommelsen? Jo, genom att försöka förändra överenskommelsen till att satsningar på förnybar energi ska ersättas med satsningar på så kallad fossilfri energi till vilken man räknar just kärnkraft. Vilket är fel säger fel säger fel.

Om det är klimatet man vill rädda, måste man se på varje energislag ur ett livscykelperspektiv. Inte bara titta på utsläpp från själva kraftverket utan också räkna in koldioxidutsläppen vid exempelvis uranbrytning, anrikning, reaktorbygge och inte minst den efterföljande hanteringen av det radioaktiva avfallet – alla energikrävande. Det framgår då att kärnkraften är klart sämre för klimatet än förnybar energi.

Flera studier

I en konsultrapport från 2017 till de gröna i EU-parlamentet framgår hur kärnkraften ur ett livscykelperspektiv står för 117 g CO2/kWh medan satsningar på förnybar energi och energieffektiviseringar bara belastar atmosfären med 5-20 g CO2/kWh. Andra studier ger belägg i samma riktning.

Report Climatechange and nuclear power.pdf 

Review Stanford University.pdf 

Välrenommerade Stanforduniversitetet i USA har i en omfattande, oberoende vetenskaplig studie, (Energy and Environmental Science) kommit fram till liknande nivåer för kärnkraft, cirka 125 g CO2/kWh. Dessa resultat står i bjärt kontrast till en studie gjord av Vattenfall som hävdar att kärnkraften bara ger 5 g CO2/kWh. Delar av livscykeln har där negligerats och man har utgått från livslängder som ännu ingen reaktor i världen har uppnått. Studien skulle knappast godkännas för publicering i en peer-reviewad vetenskaplig tidskrift, och Stanfordstudien, som utvärderade drygt hundra livscykelanalyser av kärnkraft, ratade Vattenfallsstudien eftersom denna inte var transparent.

Varje tanke på att fortsätta köra Ringhals 1 och 2 ett par år till och att dessutom börja projektera nya kärnkraftverk faller redan på sin ekonomiska orimlighet. Att köra Ringhals 1 och 2 ett par år till skulle kosta ca en miljard kronor i säkerhetsåtgärder. Ny kärnkraftsproduktion skulle kosta ca 2-3 gånger mer per kWh att bygga än vindkraften, vilken i dag är det billigaste alternativet för ny svensk elproduktion.

Risker och avfallsproblem

Klimatmässigt är det sammantaget minst 10 gånger dyrare att ta bort koldioxid ur atmosfären med ny kärnkraft än vad det är med vindkraft. Vem vill betala för detta och samtidigt stå där med risker för kärnkraftshaverier och därtill avfallsproblem som rymmer många faror 100 000 år framåt i tiden?

Sverige har ett stort elöverskott, ca 20 TWh, som dessutom kommer att öka de närmaste åren. Sveriges effektbehov var som störst 2001, 27000 MW, och har sedan sjunkit, precis som elförbrukningen. Effektbristen är av regional karaktär och kan lätt lösas med fler kablar.

Den billigaste lösningen på osannolik nationell effektbrist är import. Att bygga en ny kärnreaktor för cirka 100 miljarder kronor som ska köras några få timmar per år under en extremt kall vinterdag är ekonomiskt vansinne. Sverige har dessutom en potential för efterfrågeflexibilitet på minst 1700 MW och som kommer att öka med fler elbilar med den redan förekommande VHG-tekniken, Vehicle to Grid.

Sopa under mattan

Den nya dimridån för att sopa allt detta under mattan har getts beteckningen ”fossilfritt”. Begreppet har troligen uppfunnits för att gå runt det förbud som redan 2010 utfärdades för Eon 2010 att hävda att kärnkraften är koldioxidfri. När nu moderater med ”fossilfritt” försöker sätta fokus bara på utsläppen från själva kärnkraftverkets drift, inte dess livscykel, är redan själva ansatsen i detta genant.

När man dessutom försöker ta med sig begreppet in i den fastlagda energiöverenskommelsen och där ersätta ”100 % förnybar energi” med ”100 % fossilfritt” är det inte bara tankemässigt ohederligt – det är dessutom djupt odemokratiskt eftersom man försöker underminera möjligheter till en långsiktighet. Energipolitiken lämpar sig absolut inte för kvartalspolitik.

Göran Bryntse, Tekn Dr

Ordf. i Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO

Vice president i European Renewable Energies Federation, EREF

Mer om: Debatt Kärnkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt