”Täpp till kryphålen i byggreglerna”

2014-02-09 06:03  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Med Johan Barths resonemang går det i princip att bygga hus av papp, värma dem med värmepump och ändå anse att man klarar framtidens energikrav, svarar Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Ja, Svensk Fjärrvärme lobbar för en ändring av Boverkets byggregler - så långt har Johan Barth, vd för Geotec rätt i sin debattartikel. Men vi gör det för att få lika förutsättningar för de olika uppvärmningsalternativen.

Värmepumpsföretagen är i dag gynnade i konkurrensen med andra uppvärmningsformer, och den fördelaktiga positionen förstår vi att Johan Barth vill försvara. Vi anser dock inte att det är statens sak att med byggregler gynna en specifik uppvärmningsform.

Med Johan Barths resonemang om att energieffektivisera med geoenergi går det i princip att bygga hus av papp, värma dem med värmepump och ändå anse att man kommer till rätta med problemet att klara framtidens energikrav eftersom man inte använder så mycket köpt energi.

Det krävs några klargöranden här:

När man talar om energi måste man göra skillnad på el och värme. Värme kan endast användas för uppvärmning, el däremot har fler användningsområden. Därför är det mest energieffektivt att nyttja fjärrvärme till uppvärmning där den finns tillgänglig och spara elen till områden där den kan göra mer nytta.

I dag är energikraven i Boverkets byggregler utformade så att ett hus som byggs med dålig isolering och dåliga fönster, och som använder mycket värme, kan klara energikraven om man har en egen värmepump i huset. Men det gäller inte om man köper värmen, oavsett om den är tillverkad i en värmepump eller på annat sätt. Detta är ett kryphål i de regler som egentligen syftar till att uppmuntra byggandet av energisnåla hus och det gynnar endast värmepumpstillverkarna.

Byggreglerna bör istället vara teknikneutrala och inte styra kundens val av uppvärmning.

Vi tycker att hus ska byggas för att klara högt ställda energikrav och vara så energieffektiva som möjligt. Sedan är det upp till fastighetsägaren att välja uppvärmningsform.

Men det är här Johan Bart får bekymmer. När fastighetsägaren vill ta reda på konsekvenserna av sitt val att använda el för uppvärmning så upptäcker denne att det leder till en rad negativa konsekvenser i andra delar av energisystemet.

Byter man från en egen oljepanna eller direktverkande el är en värmepump givetvis en utmärkt åtgärd som sparar våra gemensamma resurser. Det är däremot inte resurseffektivt att rata fjärrvärme på de orter där den finns, för att i stället använda mer el till uppvärmning.

Om man lyfter blicken lite, och inte ser till endast en enskild byggnad utan till hela samhällets bästa, vore det bättre att exempelvis använda elen för att ersätta fossila bränslen i vår fordonsflotta som står för en stor del av klimatutsläppen idag. Där gör elen mer nytta än om den ersätter fjärrvärme som redan hushållar med våra gemensamma resurser genom att ta vara på det som blir över.

Att Boverkets byggregler bör ändras är Svensk Fjärrvärme långt ifrån ensamma om att tycka. Naturskyddsföreningen och ett flertal bygg- och fastighetsbolag samt kommuner håller med; liksom politiker från både regeringssidan och oppositionen.

I Plan- och byggförordningen (2011:338) kan man läsa: "En god hushållning med energi i bebyggelsen och särskilt minskad användning av el för uppvärmning av bostäder och lokaler ska främjas". Dagens byggregler gör ingenting för att målet i den förordningen uppnås och bör därför ändras.

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Cecilia Laurén

Mer om: Debatt Geoenergi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt