”Svensk Energi borde veta bättre”

2013-02-19 12:43  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Kjell Jansson på Svensk Energi borde veta bättre. Det är både förvånande och felaktigt att anklaga Anna Karin Hatt för att mörka arbetet kring energieffektiviseringen, skriver statssekreteraren Daniel Johansson.

Under hösten 2011 var en av regeringens viktigaste frågor på energiområdet EU:s stora energieffektiviseringsdirektiv. Kommissionens förslag var omtvistat och rönte stor oro bland vissa i energibranschen. Sveriges ambition var att stötta ett ambitiöst och långtgående direktiv men samtidigt med den flexibilitet som tar hänsyn till att länder är olika och har olika förutsättningar.

Ett land som Sverige, med en stor energiintensiv industri, en väl utvecklad energisektor och en rad genomförda lyckade åtgärder på effektiviseringsområdet, har intressen att bevaka. Arbetet inleddes därför med en hearing för att lyssna in branschens synpunkter.

Inför förhandlingarna var energibranschen till exempel oroad för att direktivet skulle ställa krav på bindande mål för energitillförsel eller tvinga medlemsländerna att införa kvotpliktssystem för energibesparing (vita certifikat).

Resultatet av förhandlingarna blev, delvis tack vare Sveriges regering, att inget sådant absolut krav finns i det slutgiltiga direktivet.

När Kjell Jansson nu går ut och anklagar regeringen för att försöka mörka arbetet så är det både förvånande och felaktigt. Han borde veta bättre.

Näringsdepartementet har haft samrådsmöten med näringslivet och energibranschen efter förhandlingarna och efter att direktivet antagits av EU. Det skedde i september och oktober förra året.

Dessa har handlat om såväl direktivets genomförande i Sverige och tidtabell, liksom om enskilda delar som mål och styrmedel. Även it- och energiminister Anna-Karin Hatt har deltagit i detta arbete. Vid sidan av dessa har det hållits ett antal mindre samrådsmöten med aktörer i energibranschen som är direkt berörda av olika delar av direktivet.

Tjänstemän från både Näringsdepartementet och Energimyndigheten har deltagit i seminarier och aktiviteter ordnade av olika berörda intressen för att informera om direktivet och svara på frågor. Syftet med samrådsmötena har varit att informera om genomförandeprocessen men framförallt att ta del av förslag från berörda aktörer, inte minst i energibranschen, på hur direktivet bäst bör genomföras.

En remissomgång om regeringens förslag till genomförande av direktivet kommer att inledas under våren och här kommer finnas en given roll för branschen att utveckla sin syn.

Om nu Kjell Jansson och Svensk Energi haft sådana våndor över regeringens arbete med Energieffektiviseringsdirektivet så är det också förvånande att man inte tagit upp denna oro eller kritik direkt med näringsdepartementet. Än mer frågande blir man när man konstaterar att Svensk Energi, till skillnad från många branschorganisationer, miljöorganisationer och fackföreningar, inte presenterade några förslag kring styrmedel på det breda samrådsmöte som skedde strax före jul 2012.

Vårt arbete med energieffektivisering har pågått under en lång tid, och den svenska positionen har utvecklats med de berörda på hemmaplan. Så kommer att ske i dialog även när direktiven införs i Sverige. Om Svensk Energi tillför något i denna process kommer vi att lyssna, precis som vi gjort hittills.

Daniel Johansson (c), statssekreterare hos it- och energiminister Anna-Karin Hatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt