”Släpp loss innovationskraften”

2011-10-18 06:54  
Goda regelverk, makroekonomisk stabilitet och sunda statsfinanser är grundläggande men inte tillräckliga förutsättningar för långsiktig ekonomisk tillväxt, skriver Marcus Wallenberg och styrgruppen för IVA-projektet "Innovation för tillväxt". Foto: Scanpix

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Enklare expertskatt och nya avdrag för forskning och utveckling. Det kräver Marcus Wallenberg och styrgruppen för IVA-projektet "Innovation för tillväxt".

Sverige behöver en långsiktig politik med bred förankring för att stärka innovationskraften.

Samtidigt som USA och Europa har tillväxtproblem, växer andra ekonomier snabbt, och vi får nya konkurrensförhållanden på de globala marknaderna. Detta ställer stora krav på svenska företag att ständigt öka sin produktivitet och sin innovationsförmåga. Att företagen klarar uppgiften är en grundförutsättning för fler välbetalda jobb i Sverige, vilket i sin tur utvecklar Sveriges framtida välstånd.

Sverige har idag det största antalet storföretag per capita i världen. För att de ska växa krävs att de kan fortsätta förnya sig och får goda förutsättningar för utveckling i vårt land. Men vi kan inte förlita oss på att de befintliga storföretagen ska stå för en ökning av sysselsättningen. Det krävs att också konkurrenskraften hos landets små och medelstora företag stärks.

Goda regelverk, makroekonomisk stabilitet och sunda statsfinanser är grundläggande men inte tillräckliga förutsättningar för långsiktig ekonomisk tillväxt. Tillväxten måste också innehålla förnyelse. Den måste ge företagsamma människor möjligheter att utveckla sina idéer genom ekonomiska villkor som stödjer företagande, nytänkande och utveckling. Den måste bygga på innovation.

Projektet Innovation för tillväxt drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i samverkan med Vinnova, Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv. Genom konkreta förslag och bred dialog vill vi bidra till att öka Sveriges innovationskraft.

Den svenska statens innovationspolitiska satsningar har under de senaste decennierna varit blygsamma i en internationell jämförelse. Men regeringens innovationsstrategi som ska presenteras 2012 väcker förhoppningar. Sverige behöver en långsiktig politik med bred förankring för att stärka förutsättningarna för innovation.

Vi menar att det politiska ledarskapets uppgift är att presentera en vision och en strategi för innovation som innefattar både tillväxt, god sysselsättning och ett inkluderande samhälle. Vårt bidrag kallar vi Innovationsplan Sverige.

Vår vision för ett innovativt Sverige är:

Skapa Sveriges framtida välstånd med kunskapsintensiva företag och arbeten. Ständig förnyelse och innovation gör Sverige till världens mest attraktiva land att bo och verka i.

Våra övergripande förslag för att förverkliga visionen är:

• Visa ett engagerat, starkt och tydligt politiskt ledarskap för innovation och tillväxt.

• Driv en innovationspolitik med bred förankring.

• Skapa en kultur med värderingar som stimulerar förnyelse och risktagande.

• Stärk incitament för innovation i befintligt näringsliv och i offentliga organisationer, men också för individen.

• Skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna och spelreglerna för företagande, entreprenörskap och tillväxt i såväl stora som små, nya som gamla, företag.

• Stärk produktivitet och internationell konkurrenskraft genom att öka kunskapsinnehållet i varor och tjänster.

• Se affärsmöjligheterna i de globala utmaningarna.

Nedan presenteras förslagen från Innovation för tillväxt i korthet:

• Stärk incitamenten för Sveriges universitet och högskolor att professionalisera sina innovationssystem och öka samverkan med andra aktörer.

• Möt innovativa företags behov av kompetenta medarbetare i Sverige med välutbildade och kreativa individer som får möjlighet att ta ansvar för sitt livslånga lärande.

• Förändra skatter så att de stimulerar innovation: riskkapital- och FoU-avdrag, förenklingar av expertskatten och regelförändringar.

• Satsa på kapital, kompetens och kontakter för företag, till exempel: riskkapital i tidiga skeden, forskning och utveckling i små och medelstora företag, innovationsupphandlingar, SMEs internationalisering, immateriella rättigheter, design och ledarskap.

• Ge myndigheterna tydligare mandat att driva förändring och innovation.

• Förbättra de övergripande prioriteringsprocesserna i regeringens arbete och låt ett oberoende organ utvärdera innovationspolitiken

• Stärk det regionala ledarskapet för innovation, genom nulägesanalyser av innovationssystemen, utveckling av nationella och internationella samarbeten samt utnyttjande EUs strukturfonder på ett effektivare sätt.

Innovation för tillväxt har pågått i två år, och gensvaret har varit mycket stort. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan bidra till en ökad innovationskraft för Sverige. Arbetet har bara börjat.

Styrgruppen för Innovation för tillväxt

Marcus Wallenberg, ordförande Innovation för tillväxt

Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län

Lars Backsell, Recipharm

Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum

Charlotte Brogren, Vinnova

Anders Ekblom, Astra Zeneca

Johan Hernmarck, Provider Ventures

Annika Lundius, Svenskt Näringsliv

Christina Lugnet, Tillväxtverket

Stefan Löfven, IF Metall

Björn O. Nilsson, IVA

Göran Sandberg, KAW

Melker Schörling, MSAB

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL