”Regeringens framtidssatsningar missar de mindre företagen”

2021-09-21 11:35  
Sanna Waström, Sinf och Ove Leichsenring, Swira. Foto: Unsplash, Elin Kjellsson, Henrik Mill

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. En stor del av svenska underleverantörer inom industrin har en låg nivå av digitalisering och automatisering, vilket är ytterst bekymmersamt, skriver Sanna Wadström, Sinf och Ove Leichsenring, Swira.

Den svenska industrin går nu på högvarv och efter dramatiken förra året är det viktigt att industrin inte prioriterar bort viktiga och nödvändiga investeringar i effektiva produktionssystem. Efterfrågan på konkurrenskraftig inhemsk tillverkning kommer att öka eftersom de globala försörjningskedjorna är fortsatt ansträngda med skenande fraktkostnader och nya coronautbrott.

Underleverantörsbarometern från Sinf visar att hela 57 procent av företagen uppger att produktionen bara är automatiserad eller digitaliserad till max 30 procent. Dessutom anger 73 procent att investeringarna inom automationsområdet varit oförändrade de senaste tre åren. Dessa siffror är ytterst bekymmersamma.

Det är känt sedan tidigare att det är en stor utmaning för mindre tillverkningsföretag att hänga med i teknikutvecklingen. För att råda bot på problemet så gav vår tidigare näringsminister, Mikael Damberg, uppdraget till Tillväxtverket att genomföra ett Robotlyftprogram för att främja automation och robotisering inom ramen för Smart-industristrategin.

Robotlyftet som startade 2019 hjälper företagen med en analys av produktionsprocessen och detta görs av automationsexperter som arbetar på ett enhetligt sätt i hela Sverige. I programmet ingår även utbildningsinsatser.

Av de företag som medverkat i programmet så anger 85 procent att de kommer att gå vidare med en investering i automation det närmaste året och 96 procent anser att de fördjupade analyserna har minskat företagens tekniska och ekonomiska risker. Trots framgångarna så avslutas Robotlyftsprogrammet 2021 vilket lämnar många företag i en situation där de inte kan gå vidare med sina automations- och digitaliseringsplaner.

Program som Robotlyftet måste få verka över lång tid för att få avsedd effekt eftersom ledtiden för att investera i ny teknik är lång och tidskrävande. Den nationella organisationen, arbetsmetodiken och kunskapsspridningen inom Robotlyftet är välutvecklad och det vore ren och skär kapitalförstöring om programmet inte får fortsätta under kommande år. 

Något som kan påskynda automatiserings och digitaliseringsprocessen är ägarskiften. Vi ser att 40 procent av Sveriges företagare är i eller nära pensionsåldern. Det är ofta svårt för ett mindre företag att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen vilket kan leda till att företagen satsar på lösningar som snabbt blir omoderna.

Vi ser därför ett behov att Regeringen i samband med kommande framtidssatsningar väljer att satsa på ett ägarskiftesstöd, likt det uppstartade projekt som slagit väl ut i Stockholmsregionen, för att skapa rätt förutsättningar för företagens omställning. Ett ägarskifte triggar ofta igång nya investeringar och satsningar och måste därför vara en central del i framtidssatsningarna. 

Till sist, många små- och medelstora företag saknar ofta nödvändiga kunskaper inom automation och digitalisering och det finns ett enormt gap mellan de färdigheter som industrin söker och det som finns att tillgå på arbetsmarknaden. Därför är det nya omställningsstudiestödet som föreslås från Regeringen ett bra initiativ men vi anser att utformningen är missriktad. Förslaget bygger på att enskilda medarbetare själva måste ansöka om utbildningsbidrag i syfte att öka sin anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

Vår uppfattning är att reformen i stället skulle riktas in på företagens behov av kompetensutveckling. Då kan utbildningsinsatserna anpassas till företagens strategiska inriktning. Utbildningsstödet ger de mindre företagen möjlighet att lyfta kompetensnivån hos personalen som de ekonomiskt inte skulle klara själva och därmed öka anställningstryggheten för sin anställda.

Vår uppmaning till den nya näringsministern är därför att fortsätta med rejäla satsningar som stärker Sverige som industrination. Därför måste Robotlyftet och andra satsningar som görs inom ramen för Smart Industri strategin få fortsätta. En politik som hela tiden skapar nya stödprogram och sprider ut bidrag och stöd över landet, utan en tydlig idé om vad som skall åstadkommas, gynnar ingen.

Sanna A Wadström, vd Sinf

Ove Leichsenring, ordförande för Swedish Industrial Robot Association, Swira

 

 

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt