"Nytt råd ska bädda för smarta elnät"

2012-05-30 08:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Sverige kan bli världsledande inom smarta elnät. Ett nytt råd som samlar it- och kraftbranscherna, forskningen, entreprenörerna och konsumenterna, ska bädda för utvecklingen. Det skriver it- och energiminister Anna Karin Hatt och Maria Khorsand som blir det nya rådets ordförande.

För 25 år kände inte många av oss till internet, och ännu mindre smarta mobiltelefoner. I dag har internet revolutionerat mångas vardag, och varannan svensk har en smartphone i fickan. Sverige har anpassat sig snabbt till den nya teknologin och är i framkant i den omdaning av samhället som sker med hjälp av it. På samma sätt står vi nu inför en omvälvning på energiområdet.

Vår energianvändning och energiproduktion är stadd i snabb förändring. De snabbast växande energislagen är sol- och vindkraft. Elanvändningen ökar sin andel av vår samlade energianvändning. Nya användningsområden, som elbilar, står inför sitt genombrott. Alla dessa språng i utvecklingen förändrar kraven på vårt energisystem och ska dessutom fungera tillsammans.

Mycket av denna utveckling kan sammanfattas i samlingsnamnet ”smarta elnät”. Ett energisystem där avancerad informationsteknologi bidrar till att matcha varierande behov hos allt fler och allt mer varierade producenter, distributörer och användare av energi. Mer varierande småskalig elproduktion från sol- och vindkraft ska till exempel kunna kopplas samman med mer aktiva och flexibla elkonsumenter men också med olika former av energilager som kan jämna ut toppar och dalar i elpris och förbrukning.

Sverige ligger långt framme och kan bli en världsledande nation inom smarta elnät, ett område där behoven och efterfrågan kommer öka inte bara på hemmaplan, utan också globalt.

Redan idag har de flesta svenska hem en smart elmätare, vilket innebär att den klarar av fjärravläsning av elförbrukningen, på timbasis eller i realtid. Det ska jämföras med resten av EU där bara var tionde elmätare är smart. Tack vare det har regeringen kunnat besluta om att införa så kallad timvis mätning av el som gör att kunderna kommer kunna anpassa sin elförbrukning efter priset. Det är en viktig del av smarta elnät.

Redan idag ligger svenska företag i framkant inom kraftöverföring som informationsteknologi. Vi har framstående forskning på området och konkreta exempel. Just nu byggs till exempel Norra Djurgårdsstaden, i Stockholm där flera av dessa lösningar kommer att prövas på riktigt.

Från regeringens sida vill vi att den utvecklingen ska fortsätta och uppmuntras. Men lika lite som svenskarnas omfamnande av informationsteknologin i Sverige drevs fram av staten kan en utveckling av smarta elnät drivas fram uppifrån. Den nya tekniken måste efterfrågas och utvecklingen måste drivas av kunder och konsumenter som vill använda de lösningar smarta elnät möjliggör.

Vad staten däremot kan och ska göra är att identifiera och undanröja hinder på vägen. Idag presenteras därför regeringens samordningsråd för smarta elnät. Ett råd där representanter från berörda parter finns representerade, från it- och kraftbranscherna till forskningen, entreprenörerna och konsumenterna. Rådet kommer få till uppgift att samla och sprida kunskapen om smarta elnät och ska ta fram ett förslag på handlingsplan för hur Sveriges position inom smarta elnät kan utvecklas.

Sverige har chansen att bli vinnare när det gäller morgondagens energiteknik. Låt oss ta den chansen.

Anna-Karin Hatt (c), it- och energiminister

Maria Khorsand, ordförande regeringens samordningsråd för smarta elnät

Mer om: Elnät Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt