”Molnet ger Sverige nya jobb”

2012-12-19 15:20  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. 23 000 nya jobb i Sverige 2015. Det är vad de molnbaserade tjänsterna beräknas bidra med. Men för att stärka konkurrenskraften i molnet krävs en rad politiska åtgärder skriver Microsofts Per Adolfsson och Åke Edlund, KTH.

Molnet är det nya ekosystemet för tjänster över internet. På samma sätt som internet är den globala informationsplattformen, är molnet den globala tjänsteplattformen. Molnbaserade företag är helt globala och når alla som har en skärm med internetuppkoppling, det vill säga inte bara datorer utan även spelkonsoler, filmspelare, mobiler, pekplattor och tv-apparater. Utvecklingen går snabbt och väcker frågan om hur väl förberett Sverige är att använda den nya tekniken och vad den betyder för den globala konkurrenskraften hos svenskt näringsliv.

I rapporten Cloud Computing – Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs, som nyligen publicerats av Entreprenörskapsforum, framhävs behovet av att Sverige tar tillvara de möjligheter som molnteknologin ger.

Molnet förväntas leda till betydande produktivitetseffekter, högre flexibilitet, ökad effektivitet och lägre kostnader för företagen. Enligt analysfirman IDC har molnteknologi globalt hjälpt företag att generera intäkter på mer än 400 miljarder dollar 2011 samtidigt som 1,5 miljoner nya jobb skapats.

Blickar vi framåt blir siffrorna än mer imponerande: 2015 förväntas molnteknologin ha skapat mellan 9 och 14 miljoner nya arbetstillfällen, ganska jämnt fördelade mellan stora och små företag, medan näringslivets intäkter från molnbaserad innovation beräknas uppgå till 1000 miljoner amerikanska dollar.

Det är främst kommunikations- och it-branscherna som förväntas bli påverkade, men också den finansiella sektorn och delar av tillverkningsindustrin. Kina och Indien förväntas svara för ungefär hälften av de nya jobben. För Sveriges del beräknas de molnrelaterade tjänsterna ha bidragit med 23 000 nya arbetstillfällen 2015, vilket kan jämföras med mjukvarubranschens samlade sysselsättning 2010 på cirka 75 000.

Att göra jobbprognoser i dessa tider är vanskligt, särskilt som det talas allt mer om en förestående kris inom it-branschen. Men betydelsen av denna utveckling är stor, troligen än större i kristider.

Hur kan Sverige snabbt och framgångsrikt tillvarata de möjligheter som molnteknologin ger upphov till?

För att stärka svenska entreprenörers konkurrenskraft på den globala marknaden som växer fram kring molnet bör svenska politiker:

• Erbjuda stöd till tekniska och affärsmässiga utbildningar för molnmarknaden. Idag arbetar många i globala team, men lokal, kunnig personal är en bristvara.

• Främja att resursstöd erbjuds som komplement till ekonomiskt stöd, till exempel genom att acceleratorer och inkubatorer investerar i molnresurser till sina bolag.

• Erbjuda teknikstöd för entreprenörer som testar, utvecklar och fördjupar tekniska molnlösningar.

• Medverka i expertgrupper i EU och i Norden för att skapa den bästa molnmiljön för entreprenörer.

För att citera Ericssons teknikchef, vars FoU-satsningar till 80 procent kopplas till mjukvara, cirka 20 miljarder kronor per år:

”Molnet har en enorm betydelse och är den största förändringen för kommunikationsområdet sedan introduktionen av mobiltelefonin. Molnet kommer förändra hur vi hanterar våra liv och data. Detta har sådan stor betydelse att du måste ha molntjänster som en del av din strategi”.

Sverige ledde mobiltelefoniutvecklingen och var väl framme vid introduktionen av internet. Var vill vi hamna i molnet?

Per Adolfsson, VD Microsoft Sverige

Åke Edlund, tekn dr KTH

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt