”Löfven - det räcker inte med trevliga selfies i skogsmiljö”

2015-09-15 05:26  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Inte ett enda skarpt förslag har vi sett till. Vart tog satsningen på skogsnäringen vägen som utlovades i valrörelsen? Det undrar Göran Ernstson Umeå Energi, Anders Frisk BioEndev och Nils Björid LRF Ungdom.

2015 ser ut att bli det varmaste året någonsin. Det enda sättet att klara klimatutmaningen vi står inför är att lämna det fossilberoende samhället bakom oss.

Liksom under förra seklet är det skogen som kommer att utgöra grunden i nästa industriella revolution – bytet av den svarta kolatomen mot bioråvarans gröna. Allt som görs av olja går nämligen att göra av biomassa: drivmedel, plaster, kompositer, textilier och kemikalier. Med våra vidsträckta skogar och industriella kompetens har Sverige unikt goda möjligheter att ta detta tekniksprång.

Men tiden springer ifrån oss. Det är dags att omsätta visionerna om det gröna guldets potential i tydlig politisk handlingskraft som tar klivet in i det biobaserade samhället.

Framförallt är det i energiomställningen som biomassan kommer att få en allt viktigare roll. I elsystemet är dess väderoberoende egenskap en stor tillgång för att balansera den variabla sol- och vindkraften. År 2040 skulle Sverige kunna producera 40 TWh årligen med biokraft – en dryg fjärdedel av elanvändningen.

För att ställa om, den till 90 procent fossilbränsleberoende transportsektorn, och klara målsättningen om en fossilfri fordonsflotta till 2030 är utvecklingen av biodrivmedel helt avgörande. Luleå tekniska universitet har i en färsk studie visat att Sverige kan fördubbla mängden biodrivmedel i transportsektorn till 2030 om 8-15 skogsindustriföretag integrerar biodrivmedelsproduktion i sina befintliga anläggningar.

Potentialen för biobaserade produkter kan utan överdrifter därmed beskrivas som enorm. Klimatnyttan är i sig ett starkt argument, men en hög innovations- och investeringstakt skapar också nya, gröna industrikluster som ger betydande sysselsättningseffekter. Enligt Skogsindustrierna skulle upp mot 25 000 nya arbetstillfällen kunna skapas i de skogliga näringarna till 2020. Arbetstillfällen som huvudsakligen tillfaller landsbygden.

Detta tog Socialdemokraterna fasta på i valrörelsen och lovade en rejäl satsning på skogsnäringen som en del av återindustrialiseringen av Sverige och målet att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Klokt, tyckte vi, men ett drygt år senare har vi inte sett ett enda skarpt förslag.

För att på bred front kommersialisera teknik som förädlar olika bioråvara, behöver vi som ska göra investeringarna förutsägbara och långsiktiga spelregler. Ett av de tydligaste exemplen är biodrivmedlen. Vi saknar fortfarande besked hur framtidens stöd för utveckling av dessa ska se ut efter att EU:s temporära godkännande av skattefrihet förfaller. Mot bakgrund av både behovet och Sveriges teknikledande position är den defensiva hållningen i frågan en gåta.

Ytterligare en utmaning är EU:s syn på bioenergi och den missuppfattning som råder om effekterna av svensk skogspolitik, där skogsbruk ofta likställs med skövling. Sveriges Europaparlamentariker måste nu samarbeta över partigränserna för att ändra sina europeiska kollegors bild av hur det svenska skogsbruket ser ut och vilken betydelse bioenergin har i omställningen mot ett förnybart energisystem.

För att vi som ser och vill utveckla skogens potential ska våga ta de investeringsbeslut vi står inför, behövs betydligt starkare signaler om att våra politiker delar vår bild.

Stefan Löfven måste gå från att ta trevliga selfies i skogsmiljö under en valrörelse till att leverera besked om hur Sverige ska ta ledningen i framtidens bioekonomi. En första signal måste komma i regeringsförklaringen.

Göran Ernstson, VD Umeå Energi

Anders Frisk, VD BioEndev

Nils Björid, Ordförande LRF Ungdomen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt