”Klippa elkablarna till omvärlden är skadligt för Sverige”

2012-02-06 06:47  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Att Sverige skulle gynnas av att behålla elen vi producerar inom rikets gränser är ett kortsiktigt och snävt nationellt perspektiv. Det skulle tvärtom vara skadligt. Regeringens inriktning är tydlig: Sverige ska bidra till en fungerande nordisk slutkundsmarknad, skriver energiminster Anna Karin Hatt.

Sverige är ett land vars välstånd till stor del bygger på vår exportindustri. Export och fria marknader har varit, och är, en av grunderna för det välfärdssamhälle vi lever i. Som land är vi beroende av transparens, öppenhet och en frånvaro av hinder och gränser på marknaden. Marknadsekonomin är grunden för välfärden.

Detta faktum gäller också för elmarknaden. En väl fungerande marknad är en förutsättning för konkurrens, en trygg energiförsörjning och möjligheten att nå våra klimatmål.

Energianvändning och energiproduktion kan inte ses ur ett begränsat nationellt perspektiv. I debatten höjs ibland röster om att elmarknaden borde återregleras, och att elanslutningarna till andra länder borde begränsas i någon slags idé om att svenska konsumenter och företag skulle gynnas om elen stoppades vid gränsen. Det är ett kortsiktigt och snävt nationellt perspektiv som tvärtom skulle vara skadligt för Sverige och svensk konkurrenskraft.

Genom att binda samman elnät och energiproducenter kan Sverige få en ökad försörjningstrygghet, vilket redan är en realitet. Varje dag flödar el in och ut över våra gränser. Vissa timmar är vi importörer, vissa exportörer. Under de två föregående vintrarna har vår kraftförsörjning varit ansträngd eftersom driftstörningar i kärnkraften tillsammans med låga nivåer i de svenska vattenmagasinen lett till att den svenska produktionen inte klarat möta den svenska konsumtionen. I de lägena har vi periodvis varit beroende av elimport och fossilbaserad reservkraft för att klara vår elförsörjning.

Genom att knyta samman elnäten i Norden och Europa skapar vi bättre förutsättningar för samhällsekonomiska och rationella investeringar. Sydvästlänken som nu byggs kommer till exempel vid goda väderförutsättningar att ge ökade möjligheter att exportera svensk vindkraft till Norge. På samma sätt kan Sverige tack vare förbindelsen importera mer norsk vattenkraft.

Sedan 1 januari är Sverige och Norge förenade i världens första gemensamma stödsystem för förnybar energi och genom det sammanbyggda elnätet ges bättre förutsättningar för att utveckla det förnybara. De investeringar som kommer till tack vare den gemensamma elcertifikatsmarknaden sker utifrån marknadsvillkoren där de har bäst förutsättningar. Norge har bättre förutsättningar för vattenkraft, Sverige för kraftvärme från biobränslen och båda länderna har förutsättningar för ytterligare vindkraftsutbyggnad.

Regeringens inriktning är tydlig: Sverige ska bidra till att fullfölja utvecklingen mot en fungerande nordisk slutkundsmarknad och ett allt närmare nordeuropeiskt samarbete kring nätinvesteringar. Vi ska steg för steg bygga bort begränsningarna inom och mellan våra länder. Detta är ambitioner som kommer att göra skillnad i praktiken.

Att knyta samman elnäten är bara en del av att stärka vår försörjningstrygghet och klimatnytta. Ett annat stort steg ligger i att bygga ut och bredda elproduktionen till mer förnybar energi, men att bygga samman vår produktion och våra elnät med våra grannar i Norden och med Europa är en viktig del av regeringens energipolitik. Det är en energipolitik som stärker vår försörjningstrygghet och utbyggnaden av förnybar energi. Det är den enda hållbara utvecklingen.

Anna-Karin Hatt (C), it- och energiminister

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt