”Kina kör ifrån Sverige som it-land”

2012-10-09 13:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vi håller på att förlora vår ställning som "hotspot" och förvandlas till ett tekniskt u-land. Satsa på entreprenörerna och öka antalet platser på högskola och universitet annars riskerar vi sitta med låglönejobben kvar i Sverige, varnar David Almström, skandinavienchef, Symbio.

Nyföretagandet minskade i augusti 2012, enligt Bolagsverket. Antalet nystartade aktiebolag gick tillbaka med 130 stycken, jämfört med samma månad 2011. It-bolag som kanske varit mest riskbenägna, är den grupp där minskningen märks mest. Enligt konsultmäklaren Assistera startade 292 färre it-bolag under tredje kvartalet 2011, jämfört med året innan.

Just hemkommen till Sverige efter 15 år som chef på it-bolag i Kina frågar jag mig vad det är som händer. Stockholm har tidigare ansetts vara en hotspot för nya företag – är Sverige på väg att tappa denna ställning?

Trots hajpade svenska it-bolag som Spotify och Klarna forsätter investeringsviljan att ligga på rekordlåga nivåer, skrev SvD i augusti. Andra kvartalet i år var det sämsta sedan 2007.

Som verksam på den snabbväxande marknaden för mobila lösningar har jag sett vilka det är vi kommer att konkurrera med i framtiden. I länder som Kina har utvecklingen gått på högvarv de senaste åren och den fortsätter i samma hastighet.

Om Sverige ska kunna hänga med i tempot måste vi förbättra förutsättningarna för entreprenörerna. För att kunna dra nytta av sin entreprenörstalang krävs utbildning. För it-entreprenörer som behöver läsa vidare på de tekniska högskolorna krävs det särskilt goda kunskaper i grundläggande naturorienterande ämnen, som exempelvis matematik.

Hur ser då kunskaperna ut i svenska skolan?

Jo, andelen svenska elever som inte når upp till medelgod kunskapsnivå har fördubblats mellan 1995 och 2008. Tittar vi på hur många ingenjörer som tar examen hittar vi även här en negativ trend. Sedan millennieskiftet till förra året har antalet registrerade studenter på ingenjörsutbildningarna minskat med 22 procent och antalet examinerade ingenjörer med 15 procent.

Fler signaler på den sjunkande kunskapsnivån hittar vi på doktorandutbildningarna på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Där saknades doktorander med svenskt medborgarskap när jag nyligen besökte dem. Istället kom de från Korea, Japan och Kina. De återvänder troligtvis till sina hemländer efter avslutad utbildning, med kunskap som Sverige betalat för men inte får nytta av.

Förutom kompetensbrist, kan brist på kapital vara en orsak till att allt färre startar it-bolag.

Sammantaget leder det här till att de kvalificerade jobben flyttar utomlands, medan låglönejobben blir kvar i Sverige. När skatteintäkterna minskar, sjunker välfärden och fattigdomen ökar. Det är dags att agera om vi ska kunna vända den här trenden innan det är för sent.

Politikerna måste investera mer i utbildning, både på grundskole- och högskolenivå. Sverige borde titta mer på västra USA och Silicon Valley där det ligger i kulturen för utbildningsväsendena att samarbeta med näringslivet. Universiteten uppmanar sina professorer att vara aktiva i näringslivet och bidra till att innovationer omsätts till konstruktiva företag. Därför blir det också lättare att hitta aktörer som är villiga att satsa riskkapital.

Politikerna måste stoppa planerna på att minska antalet högskole- och universitetsplatser med cirka 10 000. De borde öka tryggheten för företagare. I Finland har de något som heter Forced Leave. Det innebär att ett företag som slåss med förluster kan ta ut anställda på så kallad Forced Leave. Under den tiden får den anställde lön från staten, motsvarande vår A-kassa och företaget kan ta tillbaka den anställde om de får in nya affärer.

Om inte politikerna gör något radikalt med stöd av universitet, andra samhällsaktörer och investerare kommer vi att dränera Sverige på kompetens. Resultatet blir att vi går från att vara ett land som en gång räknades som en hotspot för entreprenörer och "early adopters” till att bli ett tekniskt u-land. Det är nog en framtid som ingen av oss vill ha.

David Almström, Skandinavienchef, Symbio

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt