”Investera i järnväg för ökad konkurrenskraft”

2014-05-20 10:29  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Politiska beslut i Bryssel har stor betydelse för järnvägen i Sverige. Behovet av att harmonisera Europas olika system för trafikledning, signaler, och biljetter är stort. De nya EU-politikerna måste utveckla den europeiska järnvägen, skriver Klas Wåhlberg Bombardier och Staffan Håkanson Swedtrain.

Valet till Europaparlamentet närmar sig. Ett val som är viktigt både för Sveriges och Europas konkurrenskraft. Politiska beslut i Bryssel har stor betydelse för järnvägen i Sverige och därmed för möjligheterna att skapa effektiva transporter och nya arbetsmarknadsregioner.

Nya höghastighetsbanor och pendeltågssystem knyter samman städer och skapar nya arbetsmarknadsregioner. Genom att satsa på järnvägen skapar vi förutsättningar för ökad sysselsättning och integrering i EU. Att transportera gods och varor på järnväg innebär klimatanpassade transporter som minskar samhällets kostnader för trängsel och olyckor.

EU-kommissionen har därför satt upp målet att år 2030 ska 30 procent av vägtransporterna inom EU, på sträckor över 30 mil, ha flyttats över till vatten eller järnväg.

Men Europa är stort och järnvägen är inte lika väl utvecklad i alla länder. Den har fortfarande i viss mån olika teknisk standard och bättre harmonisering behöver ske kring trafiklednings-, signal-, biljett- och informationssystem. Att dessa administrativa och tekniska barriärer minskar så att mer persontrafik och godstrafik kan gå på järnväg, är nyckelfrågor för att uppnå Europas och Sveriges mål kring klimat och konkurrenskraft. Här spelar EU en avgörande roll och det är viktigt för de kommande svenska EU-parlamentarikerna att beakta.

Rent konkret bör järnvägsforskningen i Europa stärkas och samordnas, så att resultaten leder till innovativa nya lösningar som bidrar till ökad integration av järnvägen. Det är därför glädjande att EU nu är i färd att besluta om ett europeiskt forskningsprogram, ”Shift 2 Rail”, som ska öka tillförlitligheten, prestanda, kapacitet och harmonisering hos järnvägssystemen.

Svensk järnvägsindustri och forskning är ledande inom flera olika områden. I förlängningen leder det till mer effektiva transporter och fler nya jobb inom järnvägsindustrin.

Investeringar behöver ske i alla trafikslag och här spelar EU, genom sina fonder, en viktig roll. Särskilt betydande för järnvägen är de godskorridorer som utpekats och införandet av en gemensam standard för signalsystem, ERTMS.

Regelbördan inom järnvägen i Europa kan minskas, t ex kan godkännandeprocessen för tåg som ska rulla i olika länder harmoniseras och bli betydligt bättre. För att råda bot på detta och för att skapa mer rättvisa konkurrensvillkor för operatörer att köra mellan olika länder har EU-kommissionen föreslagit ett 4:e järnvägspaket.

I dag sker endast 10 procent av de europeiska godstranportser på järnväg och bara 6 procent av passagerartrafiken. Den svenska utvecklingen av järnvägen har inneburit en kraftig ökning av järnvägstransporterna, där persontransporterna har ökat med ca 60 procent mellan 1997 till 2010 och järnvägens godstransporter med ca 20 procent. Lärdomarna från Sverige visar att det finns en stor potential att öka de europeiska järnvägstransporterna om onödiga hinder tas bort.

Järnvägens kompetensförsörjning är angelägen för stora delar av Europa. Under de närmaste tio åren kommer en tredjedel av dagens arbetskraft att gå i pension. Samtidigt ställs det nya krav på arbetskraften i takt med investeringar i nya tekniker, exempelvis införandet av ERTMS och byggandet av höghastighetsbanor. Tillgången till rätt kompetens är en nyckelfråga för att de nödvändiga järnvägssatsningarna, inte minst i Sverige, ska lyckas.

Genom EU-samarbetet kan de europeiska järnvägsnäten fortsätta att harmoniseras, forsknings- och innovationsutbyten kan stärkas och kompetensbehoven tryggas, vilket stärker såväl Europas som Sveriges konkurrenskraft. Det är viktigt att den nya kommissionen och det nya parlamentet med fortsatt kraft ger sitt fulla stöd att utveckla och harmonisera den europeiska järnvägen och att deras arbete får ett aktivt stöd av den svenska regeringen.

Klas Wåhlberg, ordförande Swedtrain och VD Bombardier Sverige

Staffan Håkanson, vice ordförande och ansvarig för forsknings och utvecklingsgrupp på Swedtrain

Mer om: Debatt Järnväg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt