”Gör lastbilar fossilfria med kvotplikt”

2016-04-20 11:34  
Foto: Pixabay

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Regeringen bör införa ett kvotpliktsytem för att skynda på lastbilars övergång till fossilfria drivmedel, skriver Naturskyddsföreningen, Sveriges Åkeriföretag och tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Försäljningen av fossila drivmedel ökar. Det är en utveckling som går stick i stäv med klimatmålen. För att bryta denna trend och för att skapa förutsättningar för att lastbilar kan ställa om till förnybara drivmedel krävs mer kraftfulla styrmedel. Koldioxidskatten är ett effektivt medel mot klimatutsläpp, men räcker inte till när oljan blir billigare. Regeringen måste därför agera kraftfullt för införande av ett nytt styrmedel, kvotplikt på drivmedel.

Lastbilstransporter kommer att behövas även i framtiden, men lastbilarna behöver effektivisera, elektrifiera och byta till fossilfria bränslen. Det finns en stor potential att byta det dominerande dieselbränslet till fossilfria drivmedel, men i nuläget saknas det långsiktiga och tydliga spelregler för att skapa en stabil efterfrågan och bättre tillgång på biodrivmedel. Dagens regler för biodrivmedel sträcker sig inte bortom år 2018, men investeringar i såväl fordon som i anläggningar för tillverkning av biodrivmedel har mycket längre tidsperspektiv än så.

Naturskyddsföreningen, Sveriges Åkeriföretag och Fores är överens om att det nödvändiga styrmedlet för att stimulera övergången till lastbilars fossilfrihet är kvotplikt för biodrivmedel. Vi anser att regeringen måste agera kraftfullt för införande av ett kvotpliktsystem. De motioner som Centerpartiet och Trafikutskottets ordförande från Miljöpartiet lagt i riksdagen om ett kvotpliktssystem måste tas på allvar. För att systemet ska bli långsiktigt och stabilt kommer det att krävas en noggrann översyn, men allt är bättre än nuvarande ordning som skapar oförutsägbarhet.

Vi vill se en ambitiös kvotplikt, som leder till att andelen biobränslen successivt ökar på bekostnad av minskad försäljning av fossila bränslen. De bolag som säljer drivmedel ska ha ansvar att se till att det finns en viss andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen diesel- eller bensinbränsle. Kravet på andel biodrivmedel i bensin- och dieselbränslen ska trappas upp kraftigt över tid, så att vägtrafiken blir fossiloberoende år 2030.

Styrmedlet måste utformas på så sätt att det skapas en balans mellan olika typer av biodrivmedel, så att till exempel de helt fossilfria bränslena inte missgynnas. Olika biodrivmedel bör ha möjlighet att konkurrera med varandra om att fylla den andel som kvotplikten föreskriver. På så vis slipper kostnaden läggas på skattebetalarna. Vi uppmanar regeringen att snarast tillsätta en utredning om hur en kvotplikt kan utformas i enlighet med EU:s regler för statsstöd.

Att minska tunga lastbilars utsläpp av växthusgaser är en stor utmaning, och det är kostsamt att framställa cellulosabaserade drivmedel. I vårt land finns det emellertid goda förutsättningar att utveckla hållbara drivmedel, och Sverige kan på sikt bli självförsörjande.

Att stötta biodrivmedelstillverkning är nödvändigt för att bli Sverige ska bli fossilfritt. Vi anser att en kvotplikt för biodrivmedel är helt avgörande för att långsiktigt stimulera tillverkningen. Med rätt styrmedel kan Sveriges kapacitet på biodrivmedelstillverkning utvecklas. Samtidigt skapas bättre förutsättningar vid investeringar i fordon och i anläggningar för framställning av förnybara bränslen.

Miljörörelsen och åkeriföretagen är nu överens, och vi uppmanar de politiskt ansvariga att agera. Idag (20/4) arrangerar vi, tillsammans med 2030-sekretariatet, Centerpartiet och Socialdemokraterna, ett seminarium i Sveriges riksdag för att diskutera vägarna framåt.

Det är av största vikt att Sverige tar sitt ansvar för klimatet, och inför en politik som bidrar till målet om fossiloberoende fordonsflotta på ett sätt som samtidigt stöttar svensk näringsliv och konkurrenskraft. Vi hoppas att regeringen hörsammar oss.

 

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt