”Glöm inte göra nytta av forskningen”

2013-07-01 07:05  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vi som fokuserat arbetar med forskningsresultaten ser att frågan om marknadsorienterat nyttiggörande bör prioriteras högre, skriver Olof Sandberg, RISE, och Magnus Lundin, SISP.

Under det svenska ordförandeskapet lanserades begreppet kunskapstriangeln. Betydelsen av kunskapstriangeln är att man skapar en samverkan mellan utbildning, forskning och innovation så att dessa tre delar förstärker varandra. Tidigare hade fokus legat på att omsätta forskningsresultat till tillväxt. Nu kom även utbildningen med i bilden.

Intresset för att diskutera kunskapstriangeln har varit stort, såväl från akademin som från näringslivet. För akademin innebär kunskapstriangeln att man kan diskutera två frågor som man själv har kontroll över, utbildning och forskning, och där utbildningen på senare tid kommit lite i skymundan, bland annat resursmässigt. Flera företrädare för lärosätena har lyft fram detta förhållande.

För näringslivet innebär det en legitimitet att diskutera kompetensfrågor och att kunna påverka lärosätena så att de som utbildas uppfyller näringslivets behov. Anders Flodström, tidigare bland annat universitetskansler, anser att kunskapstriangeln är nödvändig för att i de framtida studenternas utbildning också foga in innovation.

Vinnova håller också ett seminarium i Almedalen med titeln ”Utbildning, forskning och innovation – Hur ska vi stärka samverkan mellan akademi och näringsliv?” Regeringen har lagt ett uppdrag på Vinnova att utveckla samverkansindikatorer i termer av relevans och nyttiggörande.

Fångad av den metafor som kunskapstriangeln innehåller ser vi som fokuserat arbetar med nyttiggörandet av forskningsresultat; forskningsinstitut, inkubatorer och science parks, att frågan om marknadsorienterat nyttiggörande bör prioriteras högre.

Genom vår nära samverkan med näringslivet blir vi ständigt påminda om att kompetensfrågan är av avgörande betydelse för vår tillväxt, men det är också nyttiggörandet av forskningsresultaten. Detta sker ofta i ett samspel mellan akademi och näringsliv men där strukturer dem emellan i många fall starkt bidrar till att kunskap kan förädlas och anpassas till marknadens behov.

Det handlar om att leda komplicerade utvecklingsprojekt och att kunna pröva forskningsresultat i verkligheten vid de test- och demonstrationsanläggningar som forskningsinstituten driver. Det handlar också om att utveckla affärsmodeller och attrahera kompetens samt riskkapital.

Nyttiggörandet får inte tappas bort i diskussionen om kunskapstriangeln!

Olof Sandberg, chefsstrateg RISE Research Institutes of Sweden Holding

Magnus Lundin, vd för SISP Swedish Incubators and Science Parks

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt