”Ge uppfinnare innovationslön”

2013-05-03 10:05  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Ge uppfinnare lön och egna inkubatorer. Snåla inte in på innovationspengarna när det är dags att spara, då ryker framtidsutsikterna och vi missar företag som Spotify och Mojang, skriver Ylva Berg på Dassault Systèmes.

Varje företagsledare och politiker i Sverige vurmar för vikten av innovation, och investeringar i forskning och utveckling. Men samtidigt vet vi att just detta ofta är vad som först sparas på i hårdare tider – just när de behövs som bäst.

Idag ligger Sveriges investeringskvot, enligt Ekonomifakta, på medelmåttig nivå internationellt.

Problemet är att innovation i praktiken betraktas som en bonus – en vag framtidsvision, något man kan välja bort, när det i själva verket är nyckeln för företagets överlevnad. Rör du dig inte framåt, så dör du.

Bortom slagorden om vem som bryr sig mest om innovation vill jag ändå tro att det finns en bred enighet bland politiker och näringsliv om behovet av satsningar inom forskning och utveckling. Men var och hur ska investeringarna göras?

Den nya generationens svenska succéföretag, som Skype, Spotify och Mojang, visar att idérikedomen och kunskaperna i Sverige håller fortsatt världsklass. Och det finns ingen anledning att tro att svenska innovatörer inte skall kunna skapa liknande framgångssagor inom de mer traditionella industrierna, vilket ju en gång var basen för svenska basindustrin. 

Fler än hälften av de 33 hetaste teknikföretagen på Ny Tekniks färska lista designar och utvecklar fysiska produkter.

Idéerna om vad som ska göras är många, men jag tror att det finns tre punkter där kraftfulla satsningar kan ha extra stor effekt.

1.Lägg grunden för nya teknologier genom offentligt skapad efterfrågan. Vägen från en idé till en färdig produkt är lång och svår – längre och svårare ju djärvare tankesättet är. Ett konkret exempel är forskningen kring nya, hållbara sätt att utvinna energi, med enorma initialkostnader för att få fram resultat som någon ska våga investera nytt kapital i. Ett klassiskt moment 22. Här kan en modell för riktade uppköp av lovande idéer och koncept göra som allra störst nytta. På det här sättet har försvarsindustrin byggts upp historiskt. Om inte ett radikalt nytänkande sker är det stor risk att Sverige missar möjligheten att lägga grunden för framtida industri byggd på radikalt ny teknologier.

2. Innovationslön och statligt finansierade inkubatorer. Att innovationssatsningar ofta stannar av beror förstås mycket på att det inte finns någon vinstgaranti. Och för en fristående uppfinnare utan finansiell uppbackning kan ett litet misstag leda till en personlig ekonomisk katastrof – och idén gå förlorad. Vi behöver hitta en modell för ett ”skyddsnät” för både uppfinnaren och idén som kompletterar nu existerande finansieringsalternativ och som gör att fler vågar ta risken. En statligt inrättad ”i nnovationslön” och tillgång till senaste tekniska verktygen skulle kunna snabba på innovationsprocesser.  Kanske kan vi skapa ”Inkubatorer” för uppfinnare?

3. Ta vara på massans kraft. I slutänden utgår all framgångsrik innovation från dina framtida kunder. Företagen kan, genom den pågående Big Data-revolutionen, ta vara på, analysera och agera på trender och förändrade behov i en helt annan utsträckning än tidigare – så länge man ställer de rätta frågorna.

Minst lika intressant är hur social innovation och communitydriven finansiering nu börjar få ett genombrott, exemplifierat genom sajter som Kickstarter.

I takt med att allt mer avancerad teknik blir tillgänglig för allt fler blir innovationen på gräsrotsnivå en växande, ostoppbar kraft. Statens och näringslivets roll ska vara att lägga sig i så lite som möjligt – men stötta när det behövs.

På längre sikt kan detta förändra förutsättningarna för innovation i grunden, och vara nyckeln till ett svenskt innovationsklimat som är behagligt under alla årstider.

Ylva Berg Nordenchef, Dassault Systèmes

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt