”Ge tydliga besked hur utsläppen ska minska”

2018-08-16 06:00  
Elisabeth Nilsson Foto: Privat

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Andra länder förbjuder försäljning av bilar med förbränningsmotorer medan Sverige endast har vaga mål om fossilfria vägar. Konkretisera hur utsläppen av växthusgaser ska minska, uppmanar civilingenjören Elisabeth Nilsson.

Frankrike och Storbritannien siktar på att förbjuda försäljningen av fordon med förbränningsmotorer år 2040, Norge 2025, och Indien 2030. Att tillägga är att alla bussar i Paris kommer vara eldrivna till 2025 och i Los Angeles 2030. Redan nu i den kinesiska staden Shenzhen är bussflottan fullt elektrifierad med över 16 000 eldrivna bussar.

Detta kanske bara är aspirationer, men de är konkreta. Det är lätt att förstå vad staten vill, och det är tydligt för intressenter hur man bör agera. Man kan ana hur andrahandsmarknaden kommer utvecklas samt hur driftkostnader kommer utvecklas per teknik. Exempelvis varuhus och arbetsplatser får tydliga incitament för investeringar i laddningsinfrastruktur.

I Sverige, trots valår, saknar vi konkreta mål för energistrategin inom mobilitet. De svenska riktlinjer som jag funnit är ”nationella mål om 70 procent lägre växthusgasutsläpp från inrikes transporter till år 2030” alternativt, ”Inom transportområdet prioriterar Sverige en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Befintliga styrmedel och åtgärder räcker dock inte att uppnå målet”.

Det är en mellanmjölksursäkt till strategi. Den är vag och den är icke konkret. Denna lag började gälla 1 januari 2018, tillika ett handlingsprogram för att utveckla marknaden för alternativa drivmedel och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen.

Via ett konkret mål, skulle de som har ekonomiska förutsättningar uppmuntras till att investera i en elbil redan i dag. Detta kommer katalysera en andrahandsmarknad vilket gör det enklare för alla att köra grönt. Konkreta mål kommer ge intressenter belägg för att investera i infrastruktur, vilket underlättar ägandet av elbil.

Att konkretisera målen kan innebära lägre flexibilitet – tänk om en alternativ teknik är bättre lämpad? Med vår goda tillgång av biobränsle är eldrift inte lika självklart i Sverige som i Frankrike och Kina. I ett glest befolkat land som Sverige ställs också andra krav på laddinfrastruktur. Vi måste åskådliggöra lämpligheten hos olika teknologier och ta fram en tydlig plan för att nå målet.

I industrin har vi alla möjligheter, ABB bereder laddningsinfrastruktur runt hela världen, Northvolt ska säkra den europeiska försörjningskedjan av batterier, Vattenfall är ett praktexempel på produktion av ren energi och Volvo har redan preciserat sina produktionsmål för eldrivan bilar och lastbilar.

Jag vill att Sveriges politiker konkretiserar hur vi ska nå 70 procent lägre växthusgasutsläpp från inrikes transporter.

Elisabeth Nilsson, civilingenjör i Kemiteknik för Energi och Miljö, KTH, tidigare forskningsassistent vid Stanford University och Paul Scherrer Institut, medgrundare av startup inom elektrokemi.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt