Framtidens anställda tänker inte vänta på digitaliseringen

2015-11-11 07:17  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Framtidens tjänstemän har varken tid eller lust att vänta på digitaliseringen. Den framtida digitala arbetsstyrkan är beroende av att snabbt kunna analysera data och ta smarta affärsbeslut, skriver Kenneth Gustavson, OpenText.

Det engelska uttrycket ”if you snooze, you lose” vädjar till att vara på alerten. Är vi inte på tå och agerar på de möjligheter som finns kommer vi att missa dem.

Alla företag verkar i en värld där digitala processer dominerar allt från research och marknadsföring till kundservice och leverans. De företag som är långsamma att agera, oavsett om det beror på dåligt ledarskap eller dåliga stödsystem (eller både och), riskerar att hamna rejält på efterkälken. Facit och deras miniräknare är det kanske mest kända exemplet, men även företag som Kodak, som alltför länge höll fast vid sin en gång så framgångsrika försäljning av filmrullar, eller Blockbusters felsatsningar när deras bransch tydligt började gå mot strömmande videotjänster, önskar nog att de hade agerat annorlunda och tidigare idag.

Ytterligare ett exempel är att det i dag inte längre finns några start-up-företag som undgått möjligheterna med molnet och väljer att satsa på mjukvara som installeras direkt hos kund. Inga alls. De som haft traditionell licensförsäljning som enda affärsmodell kämpar febrilt för att komma ikapp de som startade med moln-modellen från första början.

Ovanstående får implikationer även hos de anställda. Många har vuxit upp med internet och digitala verktyg, och är vana att använda dem på alla möjliga enheter. Enligt befolkningsstatistiken kommer dessa ”digital natives” att utgöra minst halva arbetskraften redan vid slutet av 2015. Detta bör vi se som en möjlighet som inspirerar även oss lite äldre att utveckla vårt eget kunnande. Jag förväntar mig nämligen att de som växt upp med andra digitala förutsättningar än personer i min ålder har, kommer att vara en katalysator som bidrar till en betydande omställning på arbetsmarknaden.

Omställningen drivs av kompetens och praktiskt kunnande kring digital teknik. Organisationer tvingas att parallellt förändra sättet på vilket de interagerar med kunder samt hur de utvecklar och levererar nya produkter och tjänster. Ord som ”big data” eller ”digital marknadsföring”, finns inte längre. Det är helt enkelt ”data” och ”marknadsföring”.

Robotar, smarta maskiner och artificiell intelligens blir en naturlig del av företagen och för med sig att repetitiva och monotona processer minimeras. Många miljoner traditionella jobb världen över kommer därför antingen att flyttas eller försvinna helt. Utvecklingen visar helt enkelt på ett skifte från repetitiva arbeten till arbeten baserade på kunskap och kompetens, vilka till stor del kan tillgodoses av den digitala uppväxt som präglar vår yngre medarbetare.

Framtidens digitala arbetsstyrka är beroende av att snabbt kunna analysera stora mängder data, att ta smarta beslut och att löpande lösa problem, likväl som förmåga att tänka kreativt, kommunicera effektivt och att arbeta i grupp. Denna typ av avancerade kompetensdrivna jobb förväntas öka 2,5 gånger snabbare än jobb som är mer traditionella till sin natur, enligt socialteoretikern och författaren Jeremy Rifkin. Det är ett viktigt budskap till ledare världen över.

Smarta affärsverksamheter kommer redan nu att se till att attrahera drivna tjugoåringar, ofta kallade för ”millenials”. Vid år 2020 kommer dessa att vara avgörande för i princip alla företag. De förväntar sig ett öppet, socialt, mobilt och mer flexibelt arbetssätt än de många gånger erbjuds idag. Medan äldre anställda traditionellt har utrustats med mer avancerade verktyg på jobbet än de är vana vid hemma, riskerar vi att se det motsatta hos de yngre anställda. De är vana vid att kommunicera, samarbeta och dela information via tekniska verktyg, och får de inte den möjligheten även på jobbet kommer de naturligtvis att känna sig begränsade och omotiverade. Det kan vara ödesdigert då förmågan att attrahera och behålla denna kompetens är en nyckelfaktor för framgångsrika företag.

Hur gör man för att attrahera sina nya anställda? Detaljerna varierar från fall till fall men det finns några faktorer som gäller alla:

  • Se till att de anställda får tillgång till rätt verktyg. För att bli framgångsrika måste organisationer erbjuda effektiv tillgång till ny teknik som förenklar samarbete, kunskapsdelning och kommunikation mellan de anställda.
  •  Skapa nya förutsättningar för ett globalt engagemang. Företaget behöver stödja fler och mer komplexa behov och förväntningar hos de anställda. Digitala verktyg formar en allt mer sammankopplad värld. Framgångsrika företag ser vikten av att integrera olika grupper och kulturer utanför det lokala ekosystemet.
  • Tillgodose flera generationer – från ”traditionalister” till millennials. Dagens organisationer måste hantera olika behov och förväntningar hos olika åldersgrupper. Varje generation spelar en viktig roll i att forma den digitala arbetsplatsen. Företagen måste anpassa sina arbetsmiljöer nu, för att stödja och integrera detta skifte i alla led.

Den digitala omvandlingen är en mäktig kraft och ledare som vill nå framgång måste vara flexibla nog att acceptera förändringen som pågår. De goda nyheterna är att teknologin finns tillgänglig. Många företag har tagit de första stegen. De som inte gjort det, kommer att tvingas göra det vare sig de vill eller inte.

Kenneth Gustavson, chef på mjukvaruföretaget OpenText

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Debatt

COMSOL