Framtiden saknas i proppen

2008-10-28 23:00  
Marie Granlund, s.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Toppstyrning av de nya forskningsresurserna och avsaknad av framtida forskningsområden oroar oss socialdemokrater, skriver Marie Granlund (s) med anledning av innehållet i forskningspropositionen.

Inledningsvis vill jag säga att det finns en del intressanta inslag i den forskningspolitiska propositionen - vi var rädda att den näringslivsnära forskningen skulle bli helt bortglömd. De branschprogram vi socialdemokrater inrättade var både framgångsrika och mycket uppskattade av näringslivet.

Nu vill vi diskutera med branscherna hur de ser på proppositionen. Jag är också mycket glad över att Lars Leijonborg medger att han har gått oss till mötes på en del områden inom den tillämpade forskningen.

Vi hoppas på en bra diskussion även med regeringen så att spelreglerna

i forskningspolitiken kan bli långsiktiga, och vi kommer att fortsätta de samtal vi fört under det senaste året med universitet, högskolor och näringsliv, när vi nu formulerar vår motion.

Men det finns redan nu några områden där vi känner oro. Även vi socialdemokrater pekade ut strategiska områden för forskningen. Men regeringen anvisar en politisk detaljstyrning som verkar gå längre än vad som skett tidigare.

Jag ser en stor risk för att detta kommer att hämma utvecklingen. Därför känns det extra viktigt att lyssna på

den oro som forskare, universitet och fackliga organisationer uttryckt kring toppstyrningen av de nya forskningsresurserna.

Vi är också oroade över att propositionen inte är inriktad på framtidens forskningsområden och forskare. Nya forskningsområden och tvärvetenskaplig forskning måste ha ett bra stöd i grunden innan de når samma citeringsgrad och tillgång till externa medel som äldre forskningsområden.

Man kan inte heller ha en forskningspolitik utan en politik för forskare. Forskarutbildning måste bli ett alternativ för fler av våra mest begåvade studenter. Då måste doktoranderna få samma sociala trygghet som andra arbetstagare, och det måste skjutas till mer medel till meriteringstjänster så att karriärmöjligheterna förbättras.

Förutom de forskningsområden regeringen särskilt pekat ut finns det några områden vi särskilt kommer att bevaka.

Den ideologiskt motiverade nedläggningen av Arbetslivsinstitutet med dess forskning förskräcker fortfarande.

Och ska hela utbildningssystemet stå på vetenskaplig grund krävs resurser till utbildningsvetenskaplig forskning. Där duckar regeringen och hänvisar till en kommande utredning.

Dessutom kommer vi självklart att övervaka att de mindre högskolornas inte behandlas avogt - forskningens kvalitet ska vara avgörande, inte var den bedrivs.

Marie Granlund, (s) Utbildningspolitisk talesperson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt